Про видавничо-поліграфічний центр

Дата: 29-01-2016, 11:06

Про видавничо-поліграфічний центр«Економічна думка» — видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету. Створений 1997році.

Завдання — забезпечення студентів методичною літературою, підручниками і посібниками, випуск монографій, опублікування статей та інших наукових праць для прискорення розвитку економічної науки на етапі її становлення в умовах ринкової економіки.

Директор видавництва - Французов Володимир Сергійович.

 

Прайс-лист     завантажити [0 b] (cкачувань: 135)Контакти

Дата: 29-01-2016, 11:06

Контактна інформація:

Директор видавництва - Французов Володимир Сергійович.

м. Тернопіль, 46020.
вул. Львівська, 11.
Видавництво ТНЕУ «Економічна думка».
Телефон: (0352) 47-58-72, факс (0352) 43 24 40.
E-mail: edition[at]tneu.edu.uaПерсонал

Дата: 29-01-2016, 11:05

Видавничо-маркетинговий відділ


Персонал Ковальчук Любов Михайлівна

 

Посада: Начальник видавничо-маркетингового відділу

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-317

Електронна скринька:

Климчик Любов Василівна

 

Посада: Економіст - бухгалтер І категорії

Кабінет:

Телефон:

Електронна скринька:

 

 

Королишин Ігор Миколайович

 

Посада: Маркетолог

Кабінет:
тел./факс (0352) 47 58 72, внутр. 103-17
моб. 38 068 417 4103
Електронна скринька: vpctneu@tneu.edu.ua

 

 

 Нестерчук Григорій Іванович


Посада: Завідувач складом

Кабінет:

Телефон: 47-58-72, внутр. 103-17

Електронна скринька:


 

Виробничо-друкарський відділ

 

Мельничук Ігор Богданович

 

Посада: Начальник виробничо-друкарського відділу

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Персонал

Голота Андрій Ігорович

 

 Посада: Головний технолог

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Персонал

Дзьоба Марія Богданівна


 Посада: Інженер з монтажу ІІ категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
 Персонал

 Коропецька Марія Орестівна

 

 Посада:  Інженер розмножувальної техніки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Персонал

Найда Наталія Михайліна

 

 Посада:  Технік

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Персонал

Семещук Петро Юрійович


Посада:  Інженер

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Персонал

Шибиста Наталія Михайлівна


 Посада: Технік  ІІ категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:

 

Відділ додрукарської підготовки

 

Персонал

Хомацький Юрій Ярославович

 

Посада: Начальник відділу додрукарської підготовки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-365

Електронна скринька:
Персонал

Безушко Любов Ярославівна

 

Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:
Персонал

Бойчук Оксана Володимирівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:
Персонал

Буняк Інна Євгенівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:
Персонал

Верней Любов Миронівна


Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Демчук Надія Романівна


Посада: Провідний інженер з дизайну та верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:
Персонал

Калачик Інна Василівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:
Персонал

Одобецька Марія Михайлівна


Посада: Художник - дизайнер

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:
Персонал

Слимак Ольга Омелянівна


Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Щербак Лариса Федорівна


Посада: Редактор технічний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72,  внутр.10-365

Електронна скринька:


Амбівалентність і мімікрія облікової теорії

Дата: 2-07-2013, 12:01

Амбівалентність і мімікрія облікової теоріїУ монографії на основі критичного аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлюються тлумачення сутності дефініцій облікової теорії, сформульованих у процесі її еволюції. Матеріал наукової праці викладено під аспектом дедуктивного осмислення облікової теорії за критерієм її відповідності сучасній прагматиці рахунковедення. В ній аналізуються підходи різних авторів до сутності предмета й методу і формування підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку та висловлюється власне розуміння цього.

Монографія призначена, перш за все, для аспірантів та молодих науковців, які досліджують теоретичні проблеми бухгалтерського обліку. Водночас вона може бути корисною для розширення світогляду магістрів, котрі навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження

Дата: 2-07-2013, 11:59

 

Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідженняУ монографії розкриті теоретичні основи національної політичної культури та обґрунтовано методологію її дослідження на базі соцієтального підходу. Нація представлена як колективний суб’єкт, творець і носій політичної культури. З’ясовано зміст імперативів, функцій та інфраструктури національної політичної культури, досліджено загальнонаціональні політико-культурні форми, їх детермінуючий вплив на політичні процеси. Обґрунтовано засади типології національної політичної культури та розкрито сутнісні риси політичної культури українського народу, місце і роль в ній національної ідеї.

 

Для політологів, політичних діячів, усіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку політичної культури національних спільнот.Вища математика

Дата: 2-07-2013, 11:56

Вища математикаНавчальний посібник містить орієнтовний план змістових модулів з курсу «Вища математика», рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для студентів економічних спеціальностей. Він охоплює комплексні практичні індивідуальні завдання, вказівки до їх виконання, зразки розв’язування задач економічного та математичного характеру, короткі теоретичні відомості, список рекомендованої літератури.


Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Державний кредит

Дата: 20-06-2013, 11:55

Державний кредитУ навчальному посібнику висвітлено сутність та роль державного кредиту в умовах ринкових трансформацій; розглянуто концептуальні й організаційно-правові аспекти здійснення державних позик на загальнодержавному та локальному рівнях, зарубіжну практику й особливості управління державним боргом в Україні, а також проблеми боргової безпеки.Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні

Дата: 20-06-2013, 11:53

Регіональна фіскальна  політика: теоретичні засади та практичні домінанти  реалізації в УкраїніУ монографії досліджено теоретичні аспекти реалізації податкової політики на рівні територіальних утворень, формування податкового потенціалу території. Охарактеризовано тенденції формування місцевих бюджетів, використання податкових інструментів на рівні регіонів, ефективність функціонування СЕЗ і ТПР в Україні.Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації

Дата: 20-06-2013, 11:41

Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформаціїУ монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні засади адміністрування податків, виокремлено принцип ефективного адміністрування податків. Подано наукове бачення різними економічними школами функцій держави в регулюванні економіки через управління оподаткування; здійснено оцінку адміністрування основних податків, проаналізовано стан мобілізації обов’язкових платежів органами державної податкової служби України, вивчено реалії контрольно-перевірочної роботи за повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, охарактеризовано фактори впливу на виконання податкових правопорушень у процесі адміністрування податків.Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів

Дата: 20-06-2013, 11:30

Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активівУ монографії подано результати дослідження питань організації облікової політики щодо необоротних активів на вітчизняних підприємствах будівельної галузі. Особливо велика увага приділена проблемам обліку таких специфічних об’єктів необоротних активів, як інвестиційна нерухомість, капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, в тому числі тимчасові нетитульні споруди.

 

 Облік в підгалузях будівництва

Дата: 19-06-2013, 14:57

Облік  в підгалузях будівництваУ навчальному посібнику висвітлюються особливості будівництва та їх вплив на методику обліку витрат і доходів будівельних підприємств, роль калькулювання та етапи його розвитку у будівництві, розкриваються особливості обліку і калькулювання в житловому, промисловому, сільськогосподарському, лінійному будівництві, особливості обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у спеціалізованих будівельних організаціях. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання й тести, що дають можливість читачеві перевірити здобуті знання.Маркетинговий аналіз

Дата: 1-07-2012, 14:53

Маркетинговий аналізНавчальний посібник «Маркетинговий аналіз» зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів у сфері економіки і підприємництва.

У ньому розглянуто: сутність, завдання та предмет маркетингового аналізу; інформаційне і методичне забезпечення його проведення; порядок здійснення маркетингового аналізу постачальників, конкурентів, клієнтів та контактних аудиторій, товарної, цінової, збутової і комунікативної політик; особливості проведення маркетингового аналізу ризиків у маркетинговій діяльності.
Платіжний оборот і грошовий обіг

Дата: 1-07-2012, 14:51

Платіжний оборот  і грошовий обігУ навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обороту: порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка; обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України. Особлива увага приділена векселям та платіжним карткам як інструментам поліпшення розрахункових відносин між учасниками платіжного обороту, а також системі електронного грошового обігу в Україні.

Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ

Дата: 1-07-2012, 10:36

Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗАвтори дослідження, відштовхуючись від теорії і методології модульно-розвивального підручника як інструмента полідіалогічної і полісмислової освітньої взаємодії, не лише психодидактично обґрунтовують інноваційний навчально-книжковий комплекс у взаємодоповненні названого підручника, навчального посібника, дисциплінарного тезауруса та освітньої програми самореалізації особистості студента, а й пропонують інтегральну модель поетапного створення навчальних книг нового покоління для сучасного ВНЗ. Причому вказаний комплекс є об’єктом як спрямованого пізнання, так і наукового проектування та новаторського конструювання, підлягає комплексній експертизі якості та експериментальному вивченню на предмет ефективності застосування кожного компонента і системи навчальних засобів у цілому.Економічний аналіз

Дата: 1-07-2012, 10:31

Економічний аналізУ виданні розглянуто теоретичні основи, інформаційне забезпечення та методика проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання. Значну увагу зосереджено на висвітленні питань аналізу фінансово-господарської діяльності та її ефективності з урахуванням чинних інструктивних матеріалів, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Особливу увагу приділено питанням організації самостійної роботи студентів.