З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

ДНІ НАУКИ У НОВОВОЛИНСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ

«Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

П.Буаст

17 та 18 травня у Нововолинському навчально-науковому інституті економіки та менеджменту ТНЕУ в рамках проведення Днів науки відбулася одинадцята науково-практична конференція на тему: «Розвиток України в умовах глобалізації: економічні, правові, гуманітарні, соціальні, екологічні та енергозберігаючі аспекти»

Зокрема, 17 травня проводилася науково-практична студентська конференція, метою якої була активізація науково-дослідної роботи студентів, формування культури інтелектуальної діяльності, умінь продукувати нові ідеї та відстоювати власну наукову позицію, що сприятиме реалізації молоді у професійно-діловому житті.

Президія конференція на чолі із директором, доктором економічних наук, доцентом Чорним Романом Степановичем включала запрошених гостей, таких як:

?Матвійчук Ігор Олександрович, начальник Управління державної казначейської служби у Волинській області, м.Нововолинську;

?Карасюк Сергій Миколайович, генеральний директор ТОВ «Класік»;

?Целуйко Валентина Кирилівна, головний бухгалтер Управління освіти виконавчого комітету НМР;

?Гаврилюк Галина Володимирівна, заступник головного бухгалтера ТОВ «Імперія жирів»;

?Кантор Ігор Ростиславович, директор Нововолинського центру зайнятості,

?Малашук Микола Андрійович, керуючий Нововолинським відділенням АТ «Ощадбанк».

Проводила науково-практичну конференцію (студентську і професорсько-викладацького складу) заступник директора НННІЕМ ТНЕУ, відмінник освіти України Галина Романівна Мороз, яка підвела підсумки роботи обох конференцій.

Свої доповіді виголосили 10 студентів НННІЕМ ТНЕУ та 2 студентки Нововолинського електромеханічного коледжу.

Найкращу доповідь, на думку журі конференції, презентувала студентка четвертого курсу Василина Строк на тему: «Екобрендинг як невід’ємний елемент сучасного маркетингу» (науковий керівник – викладач кафедри ЗЕГД, аспірантка ТНЕУ Кравчук Н.О.), яка зайняла перше місце.

 

З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ 

На фото: вітальне слово директора НННІЕМ ТНЕУ, д.е.н., доцента Чорного Р.Спід час конференції професорсько-викладацького складу

 

З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

 На фото: заступник директора НННІЕМ ТНЕУ Галина Романівна Мороз та переможець конференції, студентка групи Фнв-41 Василина Строк


Друге місце отримали студент групи Фнв-41 Андрій Марушко із темою доповіді: «Сучасні системи підбору та відбору персоналу як основа ефективної кадрової політики підприємства» та студентка групи Фнв-11 Христина Цимбалюк із темою доповіді: «Емоційний інтелект як запорука ефективної діяльності суб’єктів господарювання» (науковий керівник – викладач кафедри ЗЕГД, аспірантка ТНЕУ Кравчук Н.О.), а також студентка четвертого курсу Оксана Семанчак із доповіддю на тему: «Розвиток фрілансового ринку в Україні» (науковий керівник – викладач кафедри ЕОГД, аспірантка ТНЕУ Тисько М.М.).


З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

На фото: призер конференції Андрій Марушко презентує свою доповідь


З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

 На фото: призер конференції Христина Цимбалюк презентує свою доповідь


З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

фото: презентація доповіді призера конференції Оксани Семанчак


Третє місце у студента третього курсу Олег Савчук (науковий керівник – викладач кафедри ЕОГД, аспірантка КНТЕУ Озімчук О.В.) із доповіддю на тему: «Пріоритети інвестування сільського господарства(на прикладі Волинської області)» та студентки групи Фнв-21 Ганни Некрасової із темою доповіді: «Термомодернізація корпусу НННІЕМ ТНЕУ у контексті енергозбереження», (науковий керівник – к.т.н., ст.викладач кафедри ЕОГД Сєргєєва В.В.).

 

З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

 На фото: призер конференції Ганна Некрасова презентує свою доповідь


З ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

На фото: презентація доповіді призера конференції Олега Савчука

   

18 травня в рамках Днів науки у НННІЕМ ТНЕУ відбулася науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, під час якої, свої доповіді виголошували провідні науковці ТНЕУ, доктори та кандидати наук, молоді аспіранти та викладачі, зокрема:   

 

                                       

-Чорна Неля Петрівна, д.е.н., професор кафедри ЗЕГД, із темою доповіді: «Альтернативні джерела енергії: інноваційний аспект»


-Файфура Василь Васильович, к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та регіональної економіки ТНЕУ, із доповіддю на тему: «Трансгенні технології в удосконаленні територіальної організації аграрного виробництва»;


? Румянцева Галина Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, із доповіддю на тему: «Особливості розвитку креативної економіки в умовах глобалізації»;


? Нагірний Микола Зіновійович, к.і.н., доцент кафедри ЗЕГД, із темою доповіді: «Білі хорвати як чинник націєтворчих процесів в Українському Прикарпатті»;


? Сєргєєва Вероніка Володимирівна, к.т.н., ст. викладач кафедри ЕОГД, із темою доповіді: «Заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії. Переведення гарячого водопостачання ЦТП №2 на альтернативні види енергії та нічну енергію»;


? Кравчук Наталія Олегівна, викладач кафедри ЗЕГД, аспірантка ТНЕУ, із темою доповіді: «Оцінка інтелектуального капіталу деревообробних підприємств Волинського регіону»;


?Озімчук Олена Володимирівна, викладач кафедри ЕОГД, аспірантка КНТЕУ із доповіддю на тему: «Специфіка факторів впливу на економічний розвиток підприємства»;


?Савчак Олег Іванович, викладач кафедри ЗЕГД, із доповіддю на тему: «Торгові стратегії фінансових ринків»;


?Бортнік Наталія Володимирівна, викладач кафедри ЕОГД із темою доповіді: «Проблематика правового забезпечення видобутку природних ресурсів (на прикладі бурштину)»;


?Дзіковська Юлія Миколаївна., викладач кафедри ЕОГД, аспірантка НУ «Львівська політехніка» із темою доповіді: «Особливості розроблення електронних освітніх ресурсів»;

 

Конструктивні пропозиції, отримані у наукових дослідженнях доповідачів, будуть передані у Виконавчий комітет Нововолинської міської ради для успішного їх впровадження у підприємствах та установах міста, а також узагальнені у Збірнику наукових праць.

  Про інститут

Про інститутНововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (НННІЕМ ТНЕУ) функціонує у складі ТНЕУ із 2004 року як відокремлений структурний підрозділ, спочатку - як Нововолинський факультет Тернопільської академії народного господарства, а з 29 квітня 2015 р. має статус — Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

 

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, №636470 від 10.06.15 р.), а також відповідних сертифікатів (серія НД-ІІ, №№ 0375942-0375945; НД-ІІІ, №№ 0375946, 0375947), виданих Міністерством від 25.05.12 року.

 

Станом на 10.06.2015 р. Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (НННІЕМ) має такі ліцензовані обсяги підготовки фахівців:

Про інститутПро інститутЯкщо в рік заснування в НННІЕМ ТНЕУ (2004р.) навчалось лише 45 студентів, то на сьогоднішній день навчається вже понад 600 осіб на заочній та денній формах навчання за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

 

З 2004 року по теперішній час випущено понад 3000 студентів економічних спеціальностей. З них 1444 (40 з відзнакою) фахівців ОКР «бакалавр», 1205 (94 з відзнакою) фахівців ОКР «спеціаліст», 153 (38 з відзнакою) фахівці ОКР «магістр».

Інститут забезпечений освітньо-професійними програмами і освітньо-кваліфікаційними характеристиками, розробленими на основі ліцензійних спеціальностей, які дають можливість випускникам працювати в банківських та фінансових установах, займати посаду бухгалтера, економіста підприємства, здійснювати науково-дослідницьку та викладацьку діяльність, займати керівні посади підприємств та установ, бути у якості працівників казначейської та податкової служб, а також фінансового управління виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

 

Завдання кожної кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері управління фінансами, зокрема формування фундаментальних знань, практичних навичок, що забезпечують становлення високопрофесійної особистості, яка відповідає умовам ринкової економіки.


НННІЕМ ТНЕУ з листопада 2005 року очолює доктор економічних наук, доцент Роман Степанович Чорний. Це молодий, енергійний, перспективний керівник, який постійно працює над самовдосконаленням, професійним зростанням кадрового потенціалу, а також поповненням навчально-матеріальної бази інституту.
 
Про інститут
Важлива роль у заснуванні, функціонуванні та організації інституту належить заступнику директора, Відміннику освіти України Мороз Галині Романівні, яка своїм ентузіазмом та енергією надихає колектив на творчу і результативну працю. Г.Р. Мороз свої знання і життєвий досвід вкладає у нелегку справу виховання та професійну підготовку молодого покоління, відродження духовності і моралі заради майбутнього держави.

Професорсько-викладацький колектив НННІЕМ ТНЕУ працює за кредитно-модульною системою, за новими програмами згідно з вимогами Болонської декларації.


Саме тому, на підставі плідної роботи працівників та студентів, з метою приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» Наказом ректора Тернопільського національного економічного університету №237 від 29 квітня 2015 року Нововолинський факультет ТНЕУ перейменовано у НОВОВОЛИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ.


Сьогодні в інституті працюють 30 висококваліфікованих викладачів, з яких 60% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., доцент Чорний Р.С., д.е.н., доцент Чорна Н. П., д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук А.В., к.е.н., доцент Самольотов В.П, д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук Я.В., к.е.н., доцент Румянцева Г.І., к.е.н. Римар О.Г., к.с.н. ЛитвинА.П., к.т.н., Сєргєєва В.В., к.т.н., Спічак В. С., к.і.н., доцент Нагірний та інші.


Значна увага в НННІЕМ приділяється навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню дисциплін. Усі дисципліни згідно з навчальними планами забезпечені навчально-методичними комплексами та інформаційними пакетами у повному обсязі.


З метою активізації роботи викладачів інституту та пошуку і застосування нових інтерактивних технологій у навчальному процесі та надання допомоги молодим викладачам, в інституті з 2007 р. працює постійно діючий науково-методичний семінар на тему: «Використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів. Застосування інтерактивних технологій організації навчально-виховного процесу в світлі вимог Болонського процесу», керівник Мороз Г.Р., завідувач методичним кабінетом на громадських засадах. В результаті його роботи значно підвищився рівень якості навчально-виховного процесу


Методичні рекомендації щодо проведення занять, робочі програми, конспекти лекцій та інші напрацювання окремих викладачів викладені у вільному доступі в мережі Internet, що дає можливість студентам повноцінно опанувати матеріал дисципліни (www.sergeeva.pp.ua).


За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами та студентами щорічно публікується понад 150 наукових праць загальним обсягом 100 д. а., із них – 2 монографії, 40-50 статей у фахових журналах тощо. Щорічно 10-20 викладачів інституту беруть участь в роботі різних наукових конференціях в інших вищих навчальних закладах.

Кожного року викладачі інституту видають 2 навчальні посібники в тому числі з Грифом МОН України та понад 30 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.


Щорічно в інституті проводяться науково-практичні конференції студентів та професорсько-викладацького складу, приурочені до традиційних Днів науки. За підсумками конференціїй видані збірники наукових праць, а конструктивні пропозиції, отримані внаслідок проведених досліджень, передані в Виконавчий комітет Нововолинської міської ради. Окрім того студенти інституту беруть участь у Загальноуніверситетських студентських науково-практичних конференціях у м.Тернополі.


Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовим установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.


Інститут забезпечений студентським гуртожитком на 50 місць, власною бібліотекою, спортзалом, двома комп’ютерними лабораторіями, які мають доступ до мережі Internet. Для студентів організовано відповідне харчування, діє кафе «Студент».


В інституті діє науково-економічне студентське товариство (НЕСТ), що є центром наукової діяльності студентів, під керівництвом викладача, аспірантки ТНЕУ Н.О.Кравчук. Метою його створення є залучення обдарованої молоді до наукової складової підготовки фахівців, здатних генерувати наукові ідеї та розширювати свій світогляд.


З 2005 року на території інституту функціонує «Центр духовного відродження», настоятелем якого та духовним наставником студентства є протоієрей, кандидат теологічних наук Віктор Вікторович Мельник.


У вересні 2007 року було відкрито кімнату історії НННІЕМ ТНЕУ, головною метою якого є забезпечення гуманітарного та морального розвитку студентів, збереження української ментальності на основі історичних традицій та формування молодої людини як особистості.

Про інститут

Значне місце в діяльності НННІЕМ ТНЕУ займає виховна та культурно-масова робота.


Для ефективної реалізації всіх форм виховної роботи у НННІЕМ ТНЕУ функціонує студентська рада інституту. Приміщення НННІЕМ ТНЕУ естетично оформлені, виготовлені стенди, які сприяють формуванню уявлень студентів про НННІЕМ ТНЕУ та надають їм необхідну науково-методичну інформацію.


Власні творчі нахили студентів охоче виявляються у конкурсах та різноманітних заходах. Великою популярністю серед студентів користуються концертні програми з нагоди Дня знань, Дня працівника освіти, Дня студента, Дня захисника України і ін.


Підтримуючи щорічні традиції, у перший тиждень нового навчального року студенти інституту разом із викладачами організувують День здоров’я (похід у ліс). Такого роду заходи сприяють згуртуванню студентського колективу, надають можливість краще пізнати одне одного.

Проводяться щорічні змагання КВК між студентами різних курсів.


Кафедра фінансів була створена у вересні 2008 року і є випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси і кредит». Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Самольотов Павло Валентинович. На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому працює 9 досвідчених науково-педагогічних працівників. Один з них – доктор наук, 6 - кандидатів наук, 2- викладачі; п’ятеро з них мають вчені звання. Провідними викладачами кафедри є кандидати економічних наук, доценти Г.І. Румянцева, О.Г. Римар, В.Б. Сапожніков. Кафедра забезпечує викладання 13 дисциплін для студентів напрямів підготовки: «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит». Кафедра виконує різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття; курсове та дипломне проектування; керівництво виробничою практикою. Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісне співробітництво з органами місцевого самоврядування, податковими і фінансовими державними службами, Управлінням державної казначейської служби, кредитними установами (ПАТ КБ «Приватбанк», КБ «Дельта Банк»), підприємствами різних форм власності, комерційними структурами).


З 2008 року викладачами кафедри опубліковано 2 монографії, 2 навчальних посібника, понад 100 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, понад 65 тез , щорічно беруть участь у 3-4 наукових конференціях.


Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та впроваджено у фінансово-господарську діяльність підприємств 5 науково-дослідних робіт, зокрема: «Оптимізація фінансово-управлінських рішень господарської діяльності ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат», 2011р.; «Оптимізація трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів» для підвищення його конкурентоспроможності» 2012р., «Підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (МП «Сантехмонтаж») в контексті регіонального розвитку, 2014 р., «Шляхи нейтралізації фінансових ризиків підприємства в контексті підвищення його ринкової вартості», 2015р. В процесі розроблення перебувають дві науково-дослідні роботи, зокрема: «Оптимізація фінансового потенціалу підприємства в контексті удосконалення інвестиційної політики регіону», «Удосконалення механізму управління ризиками підприємства у контексті запобігання банкрутства». Враховуючи практичну значимість науково-дослідних та дисертаційних робіт, результати зазначених робіт використовуються у навчальному процесі інституту, успішно впроваджуються у фінансово-господарську діяльність підприємств-замовників.


Кафедра загальноекономічних досліджень

 

Кафедра ЗЕГД була створена у 2006 році. Сьогодні кафедру очолює кандидат соціологічних наук Литвин А.П. На кафедрі працює 2 доктори наук, 3 кандидати наук та 5 викладачів. Кафедра включила до свого складу значний науковий потенціал НННІЕМ ТНЕУ. Зокрема, серед її працівників є: д.е.н., доцент, директор інституту Чорний Р. С., д.е.н., доцент – Чорна Н. П., кандидат історичних наук, доцент Нагірний М.З., к.с.н., доцент Литвин А. П., к.т.н., старший викладач Сєргєєва В. В, старший викладач Мельник В. В., ст. викл. Майброда М.В., викладачі Коханюк О.М., Савчак О.І., Кравчук Н.О.

 

Кафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фінансова математика, економетрика, статистика українська мова (за професійним спрямуванням), історія економіки та економічної думки, історія України та української культури, філософія, менеджмент, інтелектуальна власність, кількісні методи фінансового прогнозування, оптимізаційні методи та моделі.


З метою підвищення якості викладання дисциплін працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України.
 
Основним завданням кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.

Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.

З метою підвищення якості викладання дисциплін працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України, беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій.

За час існування кафедри її працівниками було видано понад 150 наукових праць, з них за останній рік – 17. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри ЗЕГД – автори трьох монографій, шести навчальних посібників, одного підручника. Штатними викладачами захищено 1 докторську дисертацію.

Кафедра економіки та обліку господарської діяльності
Кафедра ЕОГД була створена у 2009 році. На даний момент кафедра працює під керівництвом доктора економічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Шевчука Я.В. На кафедрі працює 9 викладачів, серед них 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 5 аспірантів зокрема це д.е.н., старший науковий співробітник, доцент ШевчукЯ.В., к.т.н., старший викладач Сєргєєва В.В., аспіранти-викладачі Кравчук Н.О., Тисько М.М., ОзімчукО.В., Брик М.М., викладачі Савонік Т.П, Бортнік Н.В., Дзіковська Ю. М. Кафедра виконує різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування та ін.) з економічних дисциплін: економіка підприємства, соціальне страхування, бухгалтерський облік, бюджетна система, інвестування, державний фінансовий контроль, казначейська справа, фінансовий облік, податковий менеджмент.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямками «Облік і аудит», «Економіка підприємства». При кафедрі функціонує наукове економічне студентське товариство НЕСТ під керівництвом викладача, аспірантки КравчукН.О.
 
Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою професійну майстерність шляхом проведення інтерактивних занять, таких як: модерації, ділові ігри, візуальні лекції, брейн-ринги, круглі столи, лекції з розбором конкретних ситуацій тощо.
З 2009 року викладачі кафедри опублікували 2 монографії, 5 навчальних посібників, понад 100 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, понад 60 тез доповідей, щорічно беруть участь у 3-4 наукових конференціях.
 
 
Директор інституту
Про інститутЧорний Роман Степанович
 
Посада: директор НННІЕМ ТНЕУ
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
Тел/факс: 0334432409
 
E-mail: nnniem@tneu.edu.ua
 
Web: http://sergeeva.pp.ua/aboutnnniem#1448042832953- 2cd331e2-4771
 
У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 2004 року в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості».

З 2005 року працює деканом Нововолинського факультету ТНЕУ (нині НННІЕМ). З 2007 року – завідувач кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін НФ ТНЕУ.
 
У 2008 році обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Статистика».
 
У 2009 році Р.С. Чорний став лауреатом премії «Людина року Волинського краю 2009».
 
У 2014 році відзначений Президією Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця».