Завідувач кафедри міжнародної економіки

Завідувач кафедри міжнародної економіки

     Савельєв Євген Васильович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету, радник ректора, заслужений діяч науки і техніки України; золота медаль імені М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України за значний внесок у розвиток економічної і науково-технічної сфер та активну громадську діяльність на благо і розбудову України (07 травня 2009 року; пам’ятна медаль «За досягнення в галузі міжнародної освіти» ? ступеня Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України (4 вересня 2009р.); медаль «Ветеран труда» (2 липня 1986р.); лауреат республіканської премії імені Подолинського; «Відзнака міського голови» м. Тернополя (Розпорядження міського голови від 23 серпня 2011 року).

     Керівник наукової школи з «Міжнародної економіки». Досліджує проблеми формування нового світового економічного порядку, міжнародні відносини та формування міжнародних і національних систем організації виробництва. Автор близько 400 наукових праць.

    Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (сьогодні – економічний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит» та аспірантуру Донецького національного університету. Із вересня 1957р. до березня 1961р. працював економістом Державного банку в Донецькій області. З квітня 1961р. – молодший науковий співробітник Донецького науково-дослідного вугільного інституту. В січні 1964р. – жовтні 1965р. – начальник планового відділу заводу «Буддеталь» тресту «Донкоксохімбуд» Мінпромбуду УРСР (м. Авдіївка, Донецької області). 1965 – жовтень 1966р. – начальник відділу праці та заробітної плати заводобудівельного комбінату тресту «Донбасзалізобетон» (м. Донецьк). З 1969р. – викладач, а згодом старший викладач Донецького національного університету. З 1974 року працює в Тернопільському національному економічному університеті: старшим викладачем (1974-1975 рр.); доцентом (1975-1980 рр.); завідувачем кафедри планування народного господарства (1980-1985 рр.); завідувачем кафедри господарського механізму (з вересня 1985-1987 рр.); завідувачем кафедри управління (1987-1990 рр.); завідувачем кафедри менеджменту та маркетингу (1990-1992 рр.); завідувачем кафедри маркетингу (1992-1997 рр.); завідувач кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу (1997-2008 рр.); завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу (2008-2009 рр.); завідувач кафедри міжнародної економіки (з 2009 по даний час). Одночасно з 1983-2008 рр. проректор з навчальної роботи (міжнародні відносини) в ТНЕУ.

    В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Заробітна плата як форма підвищення ефективності промислового підприємства». В 1984 році захищено докторську дисертацію на тему: «Методологічні проблеми організації соціалістичного змагання в промисловості».  

    З 1993-2002 – експерт DAAD (Німецької служби академічних обмінів) в Україні; 1994-1995 – експерт програми Європейського Союзу Tempus Tacis; 1996 – контрактер Фонду Тасіs-АСЕ, контрактний номер T94-17-21-0; 1998 – старший експерт Фонду Bіsтrо-Тасіs, контрактний номер BIS/97/085; З 1999 року координатор проекту Tempus Tacis «Європейські економічні студії і відносини у сфері бізнесу», співзасновник Центру європейських і міжнародних студій Тернопільського національного економічного університету, контрактер Фонду Відродження;  1999-2002 – координатор проекту № T_JEP – 107621999 «European Economic Studies and Business Relations» програми Європейського Союзу - Tempus Tacis; 2004-2007 – координатор проекту «EU Standards in Teaching International Tourism Economics» програми Європейського Союзу - Tempus Tacis (Tempus Project JEP – 24244 – 2003); 2000 – по даний час, головний редактор трьохмовного «Журналу європейської економіки» (в російському варіанті – «Журнал европейской экономики», в англійському – «Journal of European Economic»); з 1998 по даний час – член редколегії журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету»; 1999-по даний час –  член редколегії журналу «Народностопански архив» (Болгарія); член редколегії журналу «Вісник економічної науки України» з 2009 року; член президії міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики (Presidium der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V.); Координатор проекту Сьомої рамкової програми ЄС № PIRSES-GA- 2011-295050 «Functioning of the Local Production System in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond [Функціонування локальних виробничих систем в умовах економічної кризи (порівняльний аналіз і бенчмаркінг по країнах ЄС та їхніх сусідах)]» з 2012 року.

 

Контакти:

E-mail:savelyev@tneu.edu.ua

Кабінет:1204

Внутрішній телефон:

Зовнішній телефон:

Адреса: вул.Львівська 11

 

 

Публікації:


1.    Маркетинг и стратегия конкуренции. - Киев: НМК ВО, 1993. 2,0 п.л
2.    Маркетинг і стратегія конкуренції. - Київ: НМК ВО, с. 3-24, 45-59. 2,0 д.а
3.    Маркетинг нового продукту. - Київ: Інститут системних досліджень, 1994, 116 с. 7,0 д.а.
4.    Международный маркетинг. Часть І. - Киев: Институт системных исследований образования,1994, 180 с. 11,2 п.л.
5.    Галузевий маркетинг. Навчальний посібник. /За заг. редакцією Є.В.Савельєва та Д.А.Штефанича. К.: ІЗМН, 1997. 7,0 д.а.
6.    Міжнародна економіка: міжнародна торгівля і фінанси. – Тернопіль: Академічна думка, 2001. – 500 с.
7.    Елітні університети, еліта країни, елітна країна. Криза чи нова роль університетів? / С. Юрій, Є. Савельєв // Дзеркало тижня, 28 травня – 3 червня 2005, № 20 (548), с.4
8.    Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України XXI століття / Вісник економічної науки України. – 2005. - № 2(8). – с. 149-159
9.    Економічна співпраця чи економічні війни? // Журнал європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№ 1), с. 3-5
10.    Міжнародний маркетинг // Основи маркетингу. Навчальний посібник за науковою редакцією Чеботаря С.І. і Савельєва Є.В. – К.: Наш час, 2006, с. 163-217
11.    Українсько-грецькі економічні відносини: формування нових напрямів // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI столітті: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. доктора політичних наук, професора К. Балабанова. - Маріуполь, 2007. – с. 484-488
12.    Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник економічної науки України. – 2007. - № 1 (11). – с. 133-145
13.    Нова економіка як економіка знань і моделі її формування в Україні // Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри / за редакцією С. І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. –с. 18-50
14.    Міжнародна економіка: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 622 с.
15.    Проблеми розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах кризи / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.-  с. 159-173
16.    Міжцивілізаційні і міжкультурні аспекти посткризових реформ / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 368-385
17.    Довіра в системі економічних реформ: український і міжнародний виміри / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-201рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 386-408
18.    Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Юрій С., Савельєв Є. // Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України:монографія / А.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та нн.. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, с. 110-118
19.    Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - № 5-2. – 2011. – С. 13-31
20.    Розвиток спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, том 3. – № 6. – 2011.
21.    Benchmarking: Integration of Rivalry and Mutual Assistance / Ye.V. Savelyev, V.Ye.Kuryliak, H. F. Smalyuk // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 4
22.    Вплив глобалізації на економічний розвиток України / Є. Савельєв, В. Куриляк // Економіка України. – 2012. - № 9

За кордоном опубліковано такі праці:

1.    Трансформаційні процеси у зовнішній торгівлі - Transformaation postsozialistischer Volkswirtschaften: au?enwirtschaftliche Probleme. - Frankfurt-am-Main, Katowice, Ternopil, 1995, c.26-37.
2.    Transformationsprozesse in den postsozialistischen L?ndern und ihre Verbindung mit den neuen europ?ischen Ordnung. - Transformation postsozialistischer Volkswirtschaften: Au?enwirtschaftliche Probleme, S. 11-25.
3.    Методически въпроси на анализа на дейността на малките предприятия на макро ниво. - Контрольт и икономическият анализ при пазарнато стопанство - ефективност и рационалност. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов", 1995, с. 305-308.
4.    Икономическота криза и проблемите на моделиранато на новия ряд във външната търговия и международните финансови отношения на Украина. - Хаосът и предизвикателствата на планирането. Юбилейна научна конференция посвятена на 4-годишнината от основането на катедрата "Стратегическо планиране и маркетинг. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов", 10-12 априля 1995, с. 197-204.
5.    Restrukturyzacja wtasnosci Ukrainy i podniesienie Roli inwestowania zagranicznego w Rozwoj gospodarki Wielouktadowej Ukrainy. - Restrukturyzacja  przedsen Biorstwokresie transformacji rynkowej, Czesc I. Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 196-200.
6.    Restructuring of property and Raising of forcing investment's Role in development of multiple structure economy. - Restructuring of industrial enterprises in Poland and Bulgaria under Market Transformation. Part II. - Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, p. 386-388.
7.    Проблеми на осъществяне на реформата във внешето икономическо образование в Украйна (Problems of Realisation of the Reform in Higher education in Economik Siences in Ukraine). - - Европейското предприятие на прага на ХХІ век. IV конгрес на Европейска асоциация за икономикс на конгреса. - София, 18-20 септември, 1995, с. 98-99.
8.    Strukturschema der ukrainischen Betriebe im XXI. Jahrhundert. - Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung mit Besonderheiten der Klein - und Mittelbetriebe. Internationales wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung MER 96, 9-11. Mai 1996. - Maribor: Universit?t Maribor, 1996, S. 283-285.
9.    Проблеми на международние маркетинг на украинските предприятия и механизьм за привлечение на инвестиции в светлитената на идеите на плана "Маршал” -Бизнес-стратегии-структури. - Варна: Университетско издателство Икономически университет, 1995, с. 216-224.
10.    Секторна теория за структурно развитие и отраслов модел на икономината на Украйна в началото ХХІ век. -Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: Управление на перехода, Том първи. - Свищов: Академично издателство "Ценов”, 1996, с.30-38.
11.    Типови схеми за концептуално планироване в международния маркетинг. Годишник, том ХСI. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов”, 1996, с.179-212.
12.    Entwicklung der Integrationsprozesse zwischen der Ukraine und der EU auf dem Gebiet der Investitionen. - EU-Integration und Unternehmenskooperationen: mit Betonung der KMB: Sammelband des Internationalen wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung [auch] MER 2000, Slowenien, Portoroz, 30. M?rz – 1. April 2000, S.86-96.
13.    Проблемы трансформации экономик Болгарии и Украины и сотрудничество Свиштовской хозяйственной академии и Тернопольской академии народного хозяйства. - Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов” при СА " Д.А. Ценов”, 2000, с.5-6.
14.    Теория инвестиций переходных экономик и интеграционные процесы: поиск моделей для Украины. - Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов” при СА " Д.А. Ценов”, 2000, с.9-32.
15.    Новая экономика как единая наднациональная мировая экономика. - Юбилейна международна конференция "Предзвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век»  Том I. – Академично издателство «Ценов» - Свищов, 2001, с. 21-30.
16.    Voraussetzungen f?r die Vertiefung und Beschleunigung der europ?ischen Integration der Ukraine // Berichte von Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschat und Weltpolitik (IWVWWW) e. V. 16. Jg., №  170, September, 2006, S. 21-26
17.    Wsp??praca m?ndzynarodowa jako czynnik rozwoju badan naukowych i post??pu // Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej. Zbi?r material?w pokonferencyjnych. Gda?sk, 14-15 wrze?nia 2006, s. 531-540
18.    Intra-industry Trade Between Ukraine and the European Union /Savelyev Yev., Bojko Z. // ?stliches Europa und Visionen Paneurop?ischer Entwicklung. Aspekte internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Konferenzbeitr?ge der Internationalen Wissenschaftskonferenz der Nationalen Wirtschaftsuniversit?t Ternopil (Ukraine) in Antalya (T?rkei) vom 15. bis 22. September 2007. - Berlin 2008 – s. 115-124
19.    Wirtschaftsrisikmanagement in der Ukraine / Savelyev Evhen // in: S. Yuriy, E. Savelyev, W. Trillenberg u.a. ?stliches Europa und Vision paneurop?ischer Entwicklung. – Berlin, Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft, 2008. – S. 102-114.
20.    Weltwirtschaftskrise und Anforderungen an die Reformierung der Wirtschaft der Ukraine / Yuriy S. // Dynamische Prozesse in der europ?ischen Wirtschaftslandschaft. – Berlin, Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2010.- 170 S. – S. 35-53.
21.    Formation of a New Global Economic Order: scientific and practical approaches / Serhe Yurij, Yevhen Savelyev // World Economy Problems and Processes -. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft, 2010. – S. 105-115.
22.    Доктрина национальных экономических интересов Украины в Причерноморье // Причерноморье в XXI веке: социально-экономическое развитие и межрегиональные взаимодействия в контексте глобализации / под общей ред. А.Г. Дружинина, В.А. Колесова, А.А. Языковой: сб. материалов Междунар. науч. конф. (Ростов-на-Дону, 15-18 мая 2011г.). – М.: Вузовская книга, 2011. 248 с., с. 187-196
23.    The Doctrine of National Energy of Ukraine in the Black Sea Region / Yuriy Serhiy, Savelyev Yevhen // W. Trillenberg, S. Yuriy, E. Savelyev. Globale und l?nderspezifische sozio-?konomische Effekte / Herausgeber Wilfried Trillenberg. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft, 2012. – S. 1-9.
24.    Ukraine: Globale Anforderungen und Wirtschaftsreformen / Savelyev Yevhen, Vitalina Kurzliak // W. Trillenberg, S. Yuriy, E. Savelyev. Globale und l?nderspezifische sozio-?konomische Effekte / Herausgeber Wilfried Trillenberg. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2012. – S. 47-61

Література

1.    Валігура К. Співробітництво вузів Європи. У ТАНГ відкрився Центр європейських і міжнародних студій / Кость Валігура // Газета «Свобода». – 2000. – 5 вересня.
2.    Євген Савельєв // Вчені Тернопільської академії народного господарства /Наук. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 98-101.
3.    Мельничук Б. Савельєв Євген Васильович / Б. Мельничук, Л. Щербак // Тернопільський Енциклопедичний словник. – Т. 3. – Тернопіль6 Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч». – 2008. – С. 213.
4.    Новосядлий Б. У Тернополі – Центр євро студій / Богдан Новосядлий // Газета «Свобода». – 2000. – 20 січня.
5.    Ониськів М. Третій науковий акорд у Форосі / Михайло Ониськів // Газета Академія. – 1998. – 28 жовтня.
6.    Поклонський Ф. Ю., Ляшенко В. І. З історії створення Академії економічних наук України: 1992-2003 рр.//Вісник Академії економічних наук України. Науковий щорічник. – 2003. - № 1 (3). – с. 167-177.
7.    Прес-конференція у Тернопільській академії народного господарства // Газета «Академія. – 2000. – 7 лютого.»
8.    Ректор Олександр Устенко: Його Слово, Слово про Нього. – Тернопіль: «Економічна думка», 2000. – С. 171-172; 175-176; 203-204; 212-221; 235

Кафедра міжнародної економіки

   Кафедра міжнародної економіки
а Кафедра міжнародної економіки створена за наказом ректора № 248  від 25 травня 2009 року  шляхом розподілу кафедр. Проте історія кафедри розпочалася у 1993 році, коли було створено кафедру менеджменту та міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, що з того часу пройшла довгий шлях становлення і сьогодні є однією з прогресивних і провідних кафедр Університету. Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціальністю "Міжнародна економіка" підготовки бакалаврів із фахових спрямувань: "Європейська економіка", "Світова економіка та міжнародне право", "Міжнародні фінанси", "Міжнародний туризм", а також магістрів за одноіменними програмами.
    Кафедра проводить підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.02. - "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Євген Васильович Савельєв.
    Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 20 чоловік: з них – 4 доктори наук, 16 кандидатів економічних наук.
    Щорічно проводяться міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених та наукова конференція.
    Виконується  науково-дослідна робота «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (номер державної реєстрації 0115U002336), керівник д.е.н., професор Савельєв Євген Васильович, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 31.11.14 р. №1243, що фінансується із коштів загального фонду державного бюджету. В рамках теми розробляється теоретико-методологічна концептуалізація бенчмаркінгу зовнішнього і внутрішнього середовища регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України. Професорсько-викладацьким колективом в межах робочого часу виконуються наступні науково-дослідні роботи: «Розвиток міжнародних відносин України в системі світової та європейської економічної  інтеграції» (державний реєстраційний номер 0114U001085), науковий керівник д.е.н., професор Є.В. Савельєв, «Цивілізаційні виміри глобальних трансформацій і геоекономічні пріоритети України» (державний реєстраційний номер 0114U001079), науковий керівник д.е.н., професор І.О. Іващук.
 
    Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:
 
ОКР «бакалавр»
Міжнародна економіка
Глобалізація та соціальні зміни
Міжкультурні комунікації
Інтеграційна політика України
Інституційні системи міжнародного співробітництва
Міжнародна торгівля
Формування європейської цивілізації
Геополітика та геоекономіка
Міжнародні системи кластеризації
 Економіка підприємств
 Міжнародна інвестиційна діяльність
 Міжнародна економіка ІІ
 Міжнародна економічна політика
 Асоціативні форми вільної торгівлі
 Міжнародний економічний аналіз
 Валютне регулювання і валютний контроль
 Попередження та управління кризами
 Економічна політика транснаціональних корпорацій
 Міжнародна технічна допомога
 Інформаційні туристичні технології
 Кон’юнктура європейських ринків
 Економіка країн ЄС
 Попередження та управління кризами
 Інституційне будівництво та проектний менеджмент
 Міжнародна економічна діяльність України
 
ОКР «магістр»
Глобальна економіка
Соціальна відповідальність
Методологія наукових досліджень
Економічні проблеми ХХІ століття
Міжнародний менеджмент
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Європейський бізнес
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
 Інноваційні стратегії територіального розвитку країн Вишеградської четвірки: досвід для України
 Валютно-курсова політика
 Технічні регламенти в ЄС
 Світова та європейська інтеграція
 Європейська політика сусідства
 Нетарифні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ЄС
 
ОКР «спеціаліст»
Глобальна економіка
Міжнародна інвестиційна діяльність
Валютні операції
Міжнародний менеджмент
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
Європейський бізнес
Міжнародна економіка ІІ
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Методологія наукових досліджень
 Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці
 
 
Адреса кафедри:
вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус), м. Тернопіль, 46004
 
Website: http://kafme.org.ua
E-mail: kafme@tneu.edu.ua
 

Гуменюк Юрій Петрович

Гуменюк Юрій Петрович
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Кабінет: 1202
Телефон: 47-50-75
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11


 Публікації:
 
1. Гуменюк Ю.П. Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 10-13.
2. Гуменюк Ю.П. Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи / "Ефективність державного управління” ЛРІДУ НАДУ Львів 2011.
3. Гуменюк Ю.П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Социально- экономические аспекты промышленной политики. Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк - 2011.
4. Гуменюк Ю.П. Еволюція міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах / Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2011.
5. Гуменюк Ю.П. Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності / Вісник Тернопільського національного економічного університету 2011.


Гродський Сергій Вікторович

Гродський Сергій Вікторович 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки.
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201                                                                 
Телефон: 47-50-75
E-mail: s.grodskyj@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Современное состояние и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества Украины и Республики Болгария / С.Гродський // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. - Свищов: «Ценов» - С.331-335.

Іващук Ірина Олегівна

Іващук Ірина Олегівна
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Кабінет: 1202
Телефон: 47-50-75
E-mail: i.ivashchuk@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації
1.Митні ініціативи в глобальному просторі: моногр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007.
2.  Митна справа: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. 
3.    Податкова система: навчальний посібник. – Тернопіль: ТАЙП. – 2003.
4.Митна політика: фіскально-регулюючий аспект . – К.: Мануфактура, 2005 (у співавторстві).
5. Фрагментація глобального простору через утворення митних альянсів// Схід. – 2008. – № 7 (91) (у співавторстві).
6. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів // Економіка та держава. – 2009. – № 2. 
7. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. /За заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка ТНЕУ». – 2011. –Вип 16. (у співавторстві).
8. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн // Збірник наукових праць Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2011. – Випуск 16. (у співавторстві).
9.Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття // Інноваційна економіка. – 2012. – №6 (у співавторстві).
10.Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму // Схід. – 2012. – №6 (120) (у співавторстві).
11. Вплив митної політики країн на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – Вип. 11. – Частина 1.
12. Актуальні тенденції ідентифікації країн у глобальному просторі [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2013. – №1. 
13. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин // Схід. – 2013. – №1 (121). 

Зварич Ірина Ярославівна

Зварич Ірина Ярославівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75
E-mail:  i.zvarych@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації: 
Zvarych I.Y. Network positions of the European countries in the international production network. Wissenschaftliche Beitr?ge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «?konomische weltkonjunktur und die internationale mobilit?t der productionsfaktoren» // I.Y. Zvarych // -  Ternopil – Dresden. – 2011. – S. 169-178.
Зварич І.Я. Напрями позиціонування України на міжнародному продовольчому ринку // І.Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011.– Т.2.– С.360-365.
Зварич І.Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. Монографія // І.Й. Гладій, І.Я. Зварич // Тернопіль: Економічна думка. - 2011. – 292 с.
Зварич І.Я. Тенденції торгівлі Китаю на світовому ринку // І.Я. Зварич //  Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012.– Т.1.– С.163-168.
Зварич І.Я. «Китаїзація» заходу: нові форми співпраці Греції та Китаю // І.Я. Зварич //  Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації». - 2013. – Тернопіль. –  Вектор. – С. – 68 – 70.

Зварич Роман Євгенович

Зварич Роман Євгенович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада:доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75
E-mail: r.zvarych@tneu.edu.ua
Персональний сайт: http://zvarych.at.ua/
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації
1. Зварич Р. Інтеграція та конвергенція економік розширеного ЄС / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – 2006. – № 6. – С. 78–83.
2. Зварич Р. Є. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 311–317.
3. Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – Том 7. – №2. – С. 162–184.
4. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – С. 45-55.
5. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – Том 1. – С. 230–236.
6. Зварич Р. Є. Китай на міжнародній арені: подолання загроз / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – Тернопіль: ТНЕУ. – С. 334-351.
7. Zvarych R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists / R. Zvarych // Wissenschaftliche Beitrage der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Okonomische weltkonjunktur und die internationale mobilitat der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden. – 2011. – S.178-185.
8. Зварич Р. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. Монографія / В. Адамик, Р. Зварич // Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 300 с.
9. Зварич Р. Є. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77–91.
10. Зварич Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України / Р. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Часть 2. – С. 365–371.
11. Зварич Р. Є. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102–113.
12. Зварич Р. Є. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12. – №4. – С. 433–457.
13. Зварич Р. Є. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії / Р. Зварич, І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 113–119.
14. Зварич Р. Є. Парадигма економічних інтересів України / кол. моногр. // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: „Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – 700 с.
15. Зварич Р. Є. Індукція торгової війни / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Економіка україни в умовах глобалізації і регіоналізації». – Тернопіль, 2014. – С. 173–174.
16. Зварич Р. Є. Макротренди-2014 / Р. Зварич // Матеріали Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2014. – С. 19–21.
17. Зварич Р. Є. Транзитний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного  економічного університету «Наука молода». – 2014. –  Випуск 21. – С. 26–35.
18. Зварич Р. Є. Russia's role in global financial stability imbalance / Р. Зварич // Materials of III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries”. – Kyiv, 2014. – С. 54–57.
19. Зварич Р. Є. Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Том 13, №4. – С. 377–386.
20. Зварич Р. Є. Стратегічні пріоритети зовнішньоекономічної політики України в умовах мегарегіональної інтеграції / кол. моногр. // Стратегії безпеки розвитку України в умовах глобальних викликів / За загальною редакцією д.е.н., професора А.І. Мокія. – Львів, 2014. – 607 с.
21. Зварич Р. Є. Економічна безпека держави / Р. Зварич // Матеріали Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2015. – С. 30 –31.
22. Зварич Р. Є. Перспективи глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Україна в процесі імплементації угоди про Асоціацію з ЄС». – Тернопіль, 2015. – С. 18–20.

Карась Олена Сергіївна

Карась Олена Сергіївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: o.karas@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації: 
1.Карась О. С. Міжнародні системи бронювання транспортних послуг та їх розвиток в Україні / Карась О. С. // Молодь: освіта, наука, духовність». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» : міжнар. наук. – практ. конф. 19 - 20 квітня, 2012 р. : тези доповіді. - Київ - 2012 .
2.Карась О. С. Залучення інвестицій в сферу розвитку транспортної інфраструктури України / Карась О.С. // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна: міжнар. наук. – практ. конф. молодих вчених 20 - 23 березня 2012 р.: тези доповіді . - Тернопіль, ТНЕУ – 2012 р.- С. 60-63
3. Карась О. С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012/ Карась О. С. // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук. – практ. конф. молодих учених та студентів 17 -18 лютого 2012 р.: тези доповіді. - Дніпропетровськ – 2012 р. - С. 95- 98.
4. Карась О. С. Переваги інтермодальних перевезень в міжнародній транспортній системі / Карась О. С. // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення  туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: міжнар. наук. – практ. конф. 20 травня 2011 р. : тези доповіді. -  Тернопіль, ТНТУ- 2011 р. - С. 155-157.
5.Карась О. С. Вплив транспортних послуг на формування туристичного продукту / Карась О. С. // Україна в системі міжнародної економіки: міжнар. наук. – практ. конф. молодих учених та студентів  11- 12 лютого 2010 р. : тези доповіді. - Тернопіль: Економічна думка. –С.222-223.

Колінець Леся Богданівна

Колінець Леся Богданівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: l.kolinets@tneu.edu.ua
Персональний сайт: http://kolinets.te.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 Публікації:
1. Колінець Л.Б. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету – 2010. – Випуск 5, С.276-279. 
2. Колінець Л.Б. Особливості  антикризового регулювання в умовах світової економічної кризи / Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, 25-26  лютого 2010р. м. Тернопіль: Економічна думка. – 2010р., С.59-60. 
3. Колінець Л.Б. Акредитація вищих навчальних закладів в Угорщині / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 21-23. 
4. Колінець Л.Б. Емпіричні моделі світових економічних криз / Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2011 - №3  Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/ 
5. Колінець Л.Б. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Економічний аналіз. Збірник наукових праць / ТНЕУ; редкол.: Шкарабан С.І. та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – Випуск 8, С.109-111. 

Комар Наталя Володимирівна

Комар Наталя Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: n.komar@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Комар Н.В., Лизун М.В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці / Ефективна економіка. ? 2011. ? № 2. – Електронне видавництво. 
2. Комар Н.В. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри / Галицький Економічний Вісник. ? 2011. ? № 2 (31). – С. 23-33. 
3. Комар Н.В. Імплементація досвіду надання міжнародної економічної допомоги в рамках плану Маршалла у процесі здійснення економічних реформ в країнах з ринками, що формуються / Вісник Тернопільського національного економічного університету. ? 2011. 
4. Комар Н.В. Глобальні екологічні проблеми: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – С. 45-49. 
5. Комар Н.В. Залучення міжнародної технічної допомоги у напрямку удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні / Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба” в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль :  Вид-во ТНЕУ "Економічна думка”, 2011. – С. 106-108. 
 

Кривоус Віталій Богданович

Кривоус Віталій Богданович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: v.kryvous@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації: 
1. Кривоус В.Б. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції / Вісник ТНЕУ, 2010, - № 5. 
2. Кривоус В.Б. Україна в контексті європейської інтеграції / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» 11-12 лютого 2010 р. – Тернопіль, С.146-148. 
3. Кривоус В.Б. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: международный аспект / Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. -  Свищов: «Ценов» - С.376-382. 
4. Кривоус В.Б. Світовий досвід державної підтримки підприємництва в умовах кризи / Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - №5-1. 
5. Кривоус В.Б. Посткризовий період світової економіки: наслідки антикризової політики, прогнози, відновлення / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна»17-18 лютого 2011 р. – Тернопіль, С.189-192. 

Куриляк Віталіна Євгенівна

Куриляк Віталіна Євгенівна
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Кабінет: 1202
Телефон: 47-50-75
E-mail: v.kuruliak@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації
1.Міжкультурний менеджмент: монографія / Віталіна Євгенівна Куриляк. – Тернопіль: Астон, 2004. – 239 с;
Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи: монографія / Віталіна Євгенівна Куриляк. Вступне слово док. екон. наук, проф. С.І. Юрія – Київ: Кондор, 2010.- 516 с; 
2.Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: монографія [за редакцією С.І. Юрія, Є.В. Савельєва]. – К.: Знання, 2007. – 595 с; Управління в умовах економічної глобалізації: монографія [за ред. Ю.Є. Петруні]. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – 200 с; 
3.Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія. – Тернопіль-Донецьк: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с; 
4.Міжнародний менеджмент: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.]. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 268 с;
5. Новітній маркетинг: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.]. / За ред. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. -  420 с; 
6.Hospitality Management: textbook [для студентів вищих навч. закл.]. / V. Kurylyak, I. Tkhir – Ternopil, 2007 - 160 p; 
Світова економіка і торгівля: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.]. / [ С.І. Чоботар, Є.В. Савельєв, Я.С. Ларіна та ін. ]. – Київ – Чернівці: Золоті литаври – ПП. «Видавничий дім «Родовід», 2010. -  212 с; 
7.Міжнародний маркетинг: навч. посібник [для студентів економічних вузів та факультетів].  / За ред. Ю.Г. Козака, С. Смичка, І.Л. Літовченко. Київ: «Центр учбової літератури», 2014.-506с.

Ліщинський Ігор Орестович

Ліщинський Ігор Орестович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Кабінет: 1201 
Телефон: 47-50-75
E-mail: lio@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1. Ліщинський І.О. Нова географія креативності – Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки». Тернопіль, 11-12 лютого 2010. – С.60-62. 
2. Ліщинський І.О. Кластери як новітні форми агломерації інноваційного виробництва / Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Глобальні світо цивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються». – 2010. – Тернопіль: Економічна думка. – 186с. – С.93-95. 
3. Ліщинський І.О. Міжнародні гарантії якості освіти: транснаціональний європейський проект оцінки якості / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 38-39. 
4. Ліщинський І.О. Агломераційні форми міжнародної та просторової економічної інтеграції України / Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, с. 591–605. 
5. Ліщинський І.О. Кластерна стратегія реалізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна». – 2011. – Тернопіль:  Економічна думка. – 312с. – С. 55-57.

Лизун Марія Володимирівна

Лизун Марія Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: m.lyzun@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Лизун М.В. Світова економіка і торгівля / Є.В.Савельєв // Навчальний посібник. Київ-Чернівці, Золоті литаври – ПП «Видавничий дім «Родовід»», 2010, 212с. 
2. Лизун М.В. Забезпечення якості освіти в Європейському просторі / Проблеми якості вищої освіти в Європейському просторі : зб. тез доповідей наук.-метод. семінару. – Тернопіль : Лабораторія оперативного друку, 2010. – С. 8-9. 
3. Лизун М.В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для україни / Вісник Дніпропетровського університету. ? 2011. ? № 10/1 (Т.19). – С. 266-271. 
4. Лизун М.В. Основні напрямки політики енергозбереження в Україні та країнах ЄС / Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – С. 52-55. 
5. Лизун М.В. Шляхи удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба” в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль :  Вид-во ТНЕУ "Економічна думка”, 2011. – С. 108-110.

Пазізіна Клавдія Валентинівна

Пазізіна Клавдія Валентинівна
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: k.pazizizna@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
  Публікації:
1. Оптимізація паливно-енергетичного балансу в контексті викликів формування нового світового економічного порядку // Вісник ТНЕУ, 5-2009.-Тернопіль.- С. 363-369.
2. Міжнародна економіка:інтеграційний аспект / Уніят А.В. // СМП «ТЕМП». - 2010. 
3. Покращення якості навчання у вищих навчальних закладах: організаційна політика та організаційна структура / Збірник тез доповідей науково-методичного семінару «Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі». – 2010. – Тернопіль. 
4. Напрямки зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі України в посткризовий період / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - №16. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. – 2011. – С. 183-190. 
5. Пріоритетні напрямки вивчення дисципліни «Світова та європейська інтеграція» для підготовки державних службовців / Збірник матеріалів круглого столу «Державна служба». – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. – 2011. 

Пазізіна Софія Миколаївна

Пазізіна Софія Миколаївна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: старший викладач кафедри міжнародної економіки
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: : s.pazizina@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 Публікації: 
1. Пазізіна С. Перспективи розвитку імпортозаміщення в Україні / 
С. М. Пазізіна // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції . – Донецьк – Познань, 2010. – С. 211–213.
2 .Пазізіна С. Досвід подолання імпортозалежності в країнах, що розвиваються: ретроспективний аспект / С. М. Пазізіна // Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 130–133.
3. Пазізіна С. Імпортозаміщення споживчих товарів в контексті забезпечення економічної безпеки України / С. М. Пазізіна // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2011. – С. 66–69.
4. Пазізіна С. Реструктуризація промисловості в процесі розвитку імпортозаміщення в Україні / С. М.  Пазізіна // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 442–446. 
5. Pazizina S. Entwicklung von Priorit?tsbranchen der Importsubstitution in der Ukraine / S. Pazizina // Globale und l?nderspezifische sozio-?konomische Effekte. – Berlin, 2012. – S. 267–276.
6. Пазізіна С. Імпортозаміщення як чинник зрушень структури виробництва і зовнішньої торгівлі України / С. М.  Пазізіна // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Том 11 (№2). – С. 199-214.
7. Пазізіна С. Розвиток імпортозаміщення в процесі реструктуризації промислового виробництва / С. М.  Пазізіна // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2012. – №3 (27). – С. 150-154.
8. Пазізіна С. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України / Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: навч. посібник [В. Куриляк, Є.Савельєв] – Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ». – 2013. – С. 361-373.
9. Пазізіна С. Імпортозаміщення у легкій промисловості України / С. М.  Пазізіна, К. В. Пазізіна // Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2014. – С. 128-131.
10, Пазізіна С. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України / Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : моногр. [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.] ; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 444–456.

Пода Анастасія Станіславівна

Пода Анастасія Станіславівна
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Посада:старший викладач
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: a.poda@tneu.edu.ua  nastyapoda@yahoo.com
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
 Публікації:
1. Пода А.С. Основні детермінанти конкурентоспроможності міжнародних регіонів./ Проблемы повышения эффективности функционирования различных форм собственности: Сб.науч.тр.- Вып.1. Т.1. – Донецк, 2008. С.201-211
2. Пода А.С. Аналіз  підходів до визначення категорій «міжнародна конкурентоспроможність» та «міжнародна конкурентна перевага»// Наука молода/ Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету/ - Тернопіль, ТНЕУ, 2010, С.104-109.
2. Poda A. Ukrainian euroregions: structural changes of the foreign trade activity and cooperation development// Oekonomische Weltkonjunktur und die internationale Mobilitaet der Produktionsfaktoren // Wissenschaftliche Beitraege der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (16 September 2010, Ternopil) / Herausgegeben von S.Yuriy, U.Broll u.a., - Ternopil "Vektor”. – 2011. С. 120-130. 
4. Пода А.С. Модель формування рівня конкурентоспроможності міжнародного регіону/ Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету „Наука й економіка” – Хмельницький, вид-во ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», Випуск 3 (23). – 2011.
5. Пода А.С. Формування конкурентних переваг єврорегіонів України згідно інвестиційно-інноваційної стратегії їх розвитку / Пода С.С.// Моделі управління в ринковій економіці/ Донецький національний університет; заг.ред. Ю.Г.Лисенка. – Донецьк: ДонНУ. – 2012. – Вип. 14. – С. 48-60.
6. Пода А.С.Нові можливості побудови конкурентних переваг макро- і мезорівнів в умовах трансформації архітектоніки регіональних політик Євросоюзу та України/ Тарнавська Н.П., Пода А.С.// Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія в 2 т./  За аг.ред. О.В.Кендюхова. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – Т.1. – С. 56-69.

Рожко Алла Олександрівна

Рожко Алла Олександрівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail:a.rozhko@tneu.edu.ua 
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1.Рожко А.О. Стан реалізації партнерських ініціатив ФРН з країнами Східної Європи  (на прикладі діяльності Німецького центру дослідження біомаси) / Алла Рожко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва // Збірник тез доповідей наукової конференції студентів та молодих вчених (27.11.2012 р.). – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 87-90.
2. Рожко А.О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії / Алла Рожко [монографія]. -  Тернопіль: ТОВ «Новий колір», 2012. – 216 с.
3.Рожко А.О. Міжнародне партнерство України у сфері нетрадиційної енергетики / Алла Рожко // Наука молода. – 2013. – Випуск №19. – С.33-38.
4.Рожко А.О. Міжнародний трансфер технологій відновлюваної енергетики: інноваційна складова / Алла Рожко // Збірник 10-тої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених ТНЕУ «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – С.95-97.
5.Rozhko, A. Framework Conditions for Using Renewable Energy Sources: Quo Vadis, Ukraine? / A. Rozhko, H. Wiesmeth // The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. – 2013. - #2, Volume 70. – P. 67-79.

Смалюк Галина Федорівна

Смалюк Галина Федорівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: h.smalyuk@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Смалюк Г.Ф. Управління портфелем цінних паперів: модель для різних термінів доходності і випадковою ставкою дисконту. - Вісник ТНЕУ – Тернопіль.- 2008. №5 Спецвипуск. 
2. Смалюк Г.Ф., Булавська Г.О. Інноваційний шлях розвитку економіки України в контексті інтеграції в світове господарство. - Світ фінансів. №4 ТНЕУ. Тернопіль.- 2008.
3. Смалюк Г.Ф. The euro-atlantlantic forms in systems of formatyon of the new worldeconomic order / Jornal of euvropean economy. – Ternopil. – 2010 – Vol.9. – №6– Pp.268-297. 
4. Смалюк Г.Ф. Вплив терорестичних актів на туристичний попит / Вісник ТНЕУ № 5-1, 2011. 
5. H. Smalyuk The Strategy of Minimizing Risk in Terms of Investment Portfolio Forming / Proceedings of the International conference on applied economics.” – Kastoria (Greece) – 2011. – Pp.503-525.

Таранов Ігор Михайлович

Таранов Ігор Михайлович 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: i.taranov@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11

Уніят Алла Володимірівна

Уніят Алла Володимірівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: a.uniyat@tneu.edu.ua
 Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації:

 1.  Уніят А.В. Проблема зовнішньої заборгованості на глобальних фінансових ринках / Вісник тернопільського національного економічного університету , № 4. 
2. Уніят А.В. Фінансова санація підприємства в ході провадження справи про банкрутство / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» - м. Тернопіль. – Економічна думка. – 2010 р.,  С.352-356. 
3. Уніят А.В. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі / Вісник ТНЕУ випуск 5-2, 2011. 
4. Уніят А.В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка у посткризовий період та Україна», 17-18 лютого 2011р. 
5. Уніят А.В. Змістовна складова дисципліни «Антикризове управління» для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: матеріали круглого столу. 20 травня 2011 року.- Тернопіль: в-во ТНЕУ «Економічна думка, 2011.-137с.