Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

ДИРЕКЦІЯ

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

Адреса: вул. Львівська, 11, каб.1206, м. Тернопіль, Україна, 46020

Директор: Ігор Михайлович Таранов, кандидат економічних наук, доцент

Телефон:+380(352)475-075

Факс:+380(352)436-041

E-mail: i.taranov@tneu.edu.ua

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1208, м. Тернопіль, Україна, 46020

Заступник директора: Марина Борисівна Нагара, кандидат економічних наук, доцент

Телефон:+380(352)475-075

E-mail: m.nahara@tneu.edu.ua

  
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1206, м. Тернопіль, Україна, 46020

Спеціаліст: Ольга Василівна Лошнів

Телефон:+380(352)475-075

E-mail: iier@tneu.edu.ua

 

 

 

 

Внаслідок  втілення європейських принципів реформування вищої освіти, підвищення її  якості та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 року у складі університету на базі провідних факультетів, що реалізують міжнародні освітні програми, був створений Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина. Інституту присвоєно ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина. http://www.youtube.com/watch?v=PKZykNBFuMk

 

Стратегія розвитку інституту ґрунтується на таких засадах:

-         проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та бізнесменами-практиками,  в тому числі зарубіжними;

-         стабільне забезпечення та підвищення високої якості надання освітніх послуг;

-         підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно конкурувати на світовому ринку праці в умовах його трансформації та викликів глобальної економіки;

-         ефективне співробітництво із зарубіжними партнерами;

-         запровадження підготовки фахівців за новими фаховими спрямуваннями;

-         впровадження в навчальний процес викладання предметів іноземними мовами;

-         підвищення рівня академічної мобільності та інтернаціоналізація навчання;

-         реалізація спільних міжнародних наукових та навчальних проектів;

-         забезпечення професорсько-викладацькому складу та студентам широких можливостей доступу до наукової інформації, найновішої світової літератури, електронних видань, цифрових баз даних;

-         пошук зовнішніх джерел фінансування науково-дослідної діяльності;

-         модернізація розвитку інфраструктури з метою забезпечення доступу до нових інформаційних технологій навчання та e-learning тощо.

 

     Нова структура інституту включає:

 • ? факультет-програми:
 • українсько-нідерландська факультет-програма;
 • українсько-німецька факультет-програма.
 • ? кафедри:
 • міжнародної економіки;
 • міжнародного бізнесу та туризму;
 • міжнародних економічних відносин і  міжнародної інформації;
 • міжнародного менеджменту та маркетингу;
 • німецької мови.
 • ? міжнародні навчальні програми:
 • англомовна програма з міжнародної економіки;
 • українсько-американська програма з комп’ютерних наук;
 • українсько-грецька програма  «Магістр з бізнес-адміністрування»;
 • українсько-польська програма.

? відділ обслуговування студентів;

? відділ освітніх послуг для іноземних громадян:

 • підготовче відділення для іноземних громадян.

? міжнародний тренінг центр;

? сектор міжнародної мобільності;

? журнал європейської економіки;

 

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі кредитно-модульної системи навчання, одночасно дає можливість підвищувати свої здобуті вміння, навики та професійні компетенції в навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій нашого університету та навчатися за міжнародними програмами двох дипломів у партнерському зарубіжному ВНЗ:

 

 

 

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність - Економіка

Освітні програми:

 

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародна економіка (німецькомовна програма з Дрезденським технічним університетом);
 • Міжнародна економіка (англомовна програма). 

Спеціальність - Міжнародні економічні відносини

Освітні програми:

 

 • Міжнародні економічні відносини 

Спеціальність - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітні програми:


 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Спеціальність - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітні програми:


 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціальність - Менеджмент

Освітні програми:

 

 • Управління бізнесом;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент (англомовна програма). 

 

Спеціальність – Маркетинг

Освітні програми:


 • Маркетинг. 

Спеціальність – Туризм

Освітні програми:


 • Туризм.

 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність - Економіка

Освітні програми:


 • Міжнародна торгівля;
 • Європейська інтеграція та німецька економіка;
 • Міжнародна економіка та туризм (англомовна програма). 

Спеціальність - Менеджмент

Освітні програми:


 • Управління міжнародним бізнесом
 • Міжнародний інвестиційний менеджмент
 • Управління вартістю бізнесу. 

Спеціальність – Туризм

Освітні програми:

 

 • Управління туристичним бізнесом;
 • Спортивно – оздоровчий туризм. 

Спеціальність – Маркетинг

Освітні програми:


 • Міжнародний маркетинг. 

Спеціальність - Міжнародні економічні відносини

Освітні програми:


 • Міжнародні економічні відносини. 

Спеціальність - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітні програми:


 • Міжнародні комунікації 

Спеціальність - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітні програми:


 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології(англомовна програма);
 • Управління проектами (англомовна програма). 

Спеціальність – Системний аналіз

Освітні програми:


 • Системний аналіз.
Спеціальність – Облік і оподаткування
Освітні програми:
 
 • Міжнародний облік (англомовна програма).


 Освітній ступінь спеціаліст

 

Спеціальність - Менеджмент

Освітня програма:


 • Менеджмент. 

Спеціальність – Маркетинг

Освітні програми:


 • Маркетинг. 

Спеціальність - Економіка

Освітня програма:


 •  Економіка.

 

 

 


В інституті навчальні дисципліни викладаються такими мовами:

українською, англійською, німецькою, польською та російською.