Центр підготовки магістрів державної служби

Дата: 15-02-2016, 13:44

Центр підготовки магістрів державної служби

Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»).
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки.
Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу.
Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Управління та адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування («Державна служба») галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 150 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2179 магістрів за даною спеціальністю.
Станом на 1 вересня 2015 року у центрі підготовки магістрів державної служби на першому курсі навчається 150 слухачів заочної форми навчання.
Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займала посади державного службовця V категорії – 4,7 %, VІ категорії – 19 %, VІІ – 12,4 %.

Центр підготовки магістрів державної служби
 
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить постійна наявність слухачів більш як з 14 областей України, зокрема, із Житомирської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо.
Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 56 викладачів, серед яких 18 докторів наук, 36 кандидатів наук, в т.ч. 34 з вченим званням доцента.
Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є: кафедра менеджменту та публічного управління (завідувач – д.е.н., проф. Шкільняк М. М.), кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д.е.н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д.е.н., проф. Савельєв Є. В.).
Центр підготовки магістрів державної служби
 
Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло 30 слухачів.
Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» № 789 від 29 липня 2009 року.

 

 

 

Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
 Наші контакти:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
корпус 11, кімн. 505, 507,
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 539631, 530119
www.tneu.edu.ua
 E-mail:magistr@tneu.edu.ua
                                                                                                                     


Персонал Центру

Дата: 15-02-2016, 13:46


 


 

Іващук Олег Тимофійович
канд. ек. наук, доцент, в.о.директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10009
кабінет: 11507
е-mail: oleg.iva16@tneu.edu.ua

 

 

Персонал Центру

 


 

Толуб’як Віталій Семенович
докт. наук з державного управління, доцент, заст. директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10044
кабінет: 11507
е-mail: vtolubyak@ukr.net

 

Гульовата Олександра Казимирівна

посада: методист

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10051

кабінет: 11505

е-mail:oleksandra_gulov@tneu.edu.ua

 

 
Персонал Центру

Квасовська Дарія Іванівна

посада: економіст

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10044

кабінет: 11505

е-mail: magistr@tneu.edu.ua

 

 

 

 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

Дата: 15-02-2016, 13:46

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Адміністративний менеджмент» – Мельник Алла Федорівна, д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри менеджменту та публічного управління

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Бюджет і фінанси» – Кириленко О.П., д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Світова та європейська інтеграція» – Савельєв Є.В., д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародної економіки

 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Кадровий менеджмент» – Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., проф., в. о. завідувача кафедри менеджменту та публічного управління

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Територіальне управління та місцеве самоврядування» – Монастирський Григорій Леонардович, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та публічного управління

 

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Економіка» – Желюк Тетяна Леонтіївна, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та публічного управлінняВручення дипломів 2015 рік

Дата: 15-02-2016, 13:47

     Вручення дипломів у Тернопільському національному економічному університеті – хвилююча й пам’ятна подія. У залі засідань Вченої ради університету зібралися випускники, які закінчили навчання за спеціальностями: «Державна служба» – 76 магістрів, «Адміністративний менеджмент» – 23 магістри, а також 41 випускник заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» здобули семеро студентів. Варто зазначити, що більшість випускників працюють у державних установах й мають практичний досвід. 
Вручення дипломів 2015 рік


Робочий візит К.О. Ващенка до ТНЕУ

Дата: 9-03-2016, 16:57

Другого березня цього року  у Тернопільському національному економічному університеті з робочим візитом перебував голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Олександрович Ващенко.


17 квітня 2016 року в ТНЕУ пройшов день відкритих дверей "Обери своє майбутнє"

Дата: 18-04-2016, 13:28

prezyntaciia-cpmds.pdf [0 b] (cкачувань: 33)


Набір у магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») у 2016 р.

Дата: 22-06-2016, 13:42

Набір у магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») у 2016 р.
Тернопільський національний економічний університет оголошує набір на навчання у 2016 р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» у галузі знань «Управління та адміністрування» («Державне управління») за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») на денну та заочну форми навчання.