Про інститут

The Education and Research Institute of Innovative Educational Technologies is an educational, scientific and cultural division of the Ternopil National Economic University. The Institute provides organizational and tutorial courses for future professional employees in areas of part-time, online and external forms of study as well as offers pre-university tutorial courses, post-qualifying education and specialists’ training courses. It also maintains the functioning of a university business-incubator, realization of short-term business education programs, organization of e-education, education quality monitoring and controlling of educational consulting centers of the university.

In order to provide efficient educational process there function the following subdivisions:

 

 

  • Section of Part-Time Education Programmes;
  • Section of Experimental Educational Programmes;
  • Post-qualifying Education Office;
  • Preparatory Courses;
  • Foreign Languages Consulting Centre;
  • Masters of Public Service Training Centre
  • Education Quality Monitoring Office

 

There are following departments in the Institute:

- Philosophy and Political Science Department;

- Foreign Languages and Professional Communication Department;

- Economic & Mathematical Methods Department.


 

Address: Lvivska Str., 11а,

(TNEU Building 11, Rooms 11202-11207, 11501, 11508),

Ternopil, 46020. 

e-mail: nniiot@ukr.netПро інститут

Sviatoslav Pytel


Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Deputy Director

tel.: (0352) 47-58-51; internal: 10-047

Room: 11204

E-mail: swpytel@gmail.com


          

Про інститут

Oleksandr Kvasovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Deputy Director

Tel.: (0352) 47-58-51; internal:10-047

Room: 11204

E-mail: o.kvasovskiy@gmail.com


         

Про інститут

Andriy Grytskiv

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Deputy Director

Tel: (0352) 47-58-51; internal: 10-046

Room: 11202a

E-mail: ag4327@ukr.net 


Про інститут

Valerii Blahuliak

Deputy Director

Tel.: (0352) 47-58-51; internal: 10-087

Room: 11501b

e-mail: vob@ukr.net 


 

Про інститут

Климчук Юлія Борисівна

спеціаліст I категорії ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-50

Внутрішній телефон: 10-042

Кабінет: 11204


 


Директор інституту

Директор інституту

Десятнюк Оксана Миронівна

 доктор економічних наук, професор.

 

Закінчила фінансово-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1992 році у цьому ж вузі. З 01.08.1992 р. працювала на посаді викладача кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері, з 20.04.1999 р. на посаді старшого викладача цієї кафедри, з 2001 р. – доцент кафедри податків та фіскальної політики, з  2010 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і внутрішній аудит основних засобів: організація та методика». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків та фіскальної політики. У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України». У 2013 році отримала звання професора кафедри податків та фіскальної політики.

За сумісництвом працює професором кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету. Основні навчальні курси, які викладає  Десятнюк Оксана Миронівна: «Податкова система», «Управління податковим боргом», «Моніторинг податкових ризиків».

Сфера наукових інтересів – теорія та методологія функціонування і розвитку податкової системи, моніторингу податкових ризиків та управління податковим боргом. Опублікувала понад 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 52 наукові статті у провідних фахових виданнях України, 3 підручники, 9 навчальних посібників, 4 навчальних посібники з грифом МОН України, 12 монографій.

Десятнюк О.М. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів, є членом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.

Заступник головного редактора наукового журналу «Світ фінансів», член підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії за ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

 

Телефон: (0352) 47-58-50

Внутрішні телефони: 10-041, 10-042

E-mailo.desyatnyuk@tneu.edu.ua

 okster2014@gmail.com