Про інститут

 Про інститут
 
                                                           
 
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ – віддалений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів відповідно до ліцензії серії АЕ № 636470 від 10.06.2015 р.
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу був створений з метою покращення навчально-виховного процесу, наближення його до місць проживання студентів у відповідності з Постановою Сенату Академії (протокол від 28.12.1994р. №1) та наказу ректора Тернопільської академії народного господарства «Про створення Чортківської філії ТАНГ» (наказ від 30.01.1995 р. №14).
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2001 р. № 463 Чортківську філію Тернопільської академії народного господарства з 1 вересня цього ж року було реорганізовано у Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства без права юридичної особи.
У 2005 році Чортківський інститут підприємства та бізнесу Тернопільської академії народного господарства перейменовано у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського державного економічного університету, а згодом у 2006 р. – у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Відповідно до рішення Вченої ради Тернопільського національного економічного університету (протокол від 30 жовтня 2013 р. №2) Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету з 1 листопада цього ж року було перейменовано у Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Директором  ЧННІПБ ТНЕУ  від дня його заснування і до 2013 р. був к.п.н., доц., академік Академії економічних наук України Дем’янчук Степан Петрович.
З листопада 2013 р. по квітень 2015 р. обов’язки директора ЧННІПБ виконував к.е.н. Буратинський Віталій Володимирович.
З квітня 2015 року обов’язки директора ЧННІПБ виконує к.ю.н., доцент Возьний Володимир Іванович.
На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).
Загальна навчальна площа будівель Інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить:  навчальний  корпус  загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний  зал, їдальня та  спортивний комплекс «Економіст» (загальною площею 2400 кв. м.).
Діяльність ЧННІПБ ТНЕУ здійснюється відповідно до законодавчих та нормативних документів відповідно до стандартів вищої школи.
         Основними напрямками діяльності інституту є:       
  • підготовка спеціалістів з вищою освітою;
  • виконання державних освітніх програм;
  • організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
  • підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
  • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
  • формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
  • підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами нашої держави.
Навчальний процес ведеться у тісному зв’язку з науковими дослідженнями та практикою. У розпорядженні студентів сучасна комп’ютерна лабораторія, доступ до мережі internet, бібліотека, яка постійно поновлюється сучасною економічною літературою та періодикою.
У ЧННІПБ створено усі умови для навчання та розвитку студентської молоді. У вузі діють спортивні секції з міні-футболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу тощо. Спортивні зали та спортивний комплекс на тисячу місць дозволяють знайти кожному студенту майданчик для свого фізичного розвитку, формування здорової нації, гарту олімпійського резерву.
Випускники інституту успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, головними державними податковими інспекторами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.
 
 
Адреса інституту:
вул. Ст. Бандери, 46, м. Чортків, Тернопільська область, 48500
Телефон (Факс):  (03552) 2-08-49
Телефон: (03552) 2-13-97
E-mail: chipbtneu@ukr.net
 
           
 
  
 
 

 

В.о. директора ЧННІПБ

 
       
 
            
      Возьний  Володимир Іванович
      кандидат юридичних наук, доцент

 
 
 
 
 

 
У 1986 році закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство». Після закінчення інституту направлений в прокуратуру Житомирської області. 
Із 1995 року зарахований на посаду викладача Чортківського інституту підприємництва і бізнесу.
У 1999 році призначений заступником директора з навчальної та наукової роботи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу.
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 — Історія та теорія держави і права; історія політичних та правових вчень на тему: «Державно-правові погляди академіка Станіслава Севериновича Дністрянського». Рішенням президії ВАК України від 12 січня 2000 року (протокол № 11-06/1) видано диплом кандидата юридичних наук ДК № 005473.
У 2008 році Вищою атестаційною комісією України присвоєно В.І.Возьному вчене звання доцента.
Із 2007р. по 2015р.  – працював деканом юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.
Із квітня 2015 року виконує обов’язки директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
 
Коло наукових інтересів:  кримінальне право; загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; порівняльне правознавство (компаративістика);         
 
Публікації:
1.Кримінальна відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади // Вісник прокуратури.- № 8.- Київ.-2010.- С.62-69
2.Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів //  Вісник прокуратури.-№ 8 (122) .-Київ.- серпень 2011.- С.54-63
3.Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів //  Юридична Україна.- № 2 (98).- Київ.- 2011.-С. 45-52
4.Возьний В.І.,Труфанова Л.М., Фрончко В.В..- Господрське право. Практикум. Навчальний посібник.-Тернопіль.- СПДФО Кашашник Т.Б., 2009.- С. 316
5.Проблемні аспекти кваліфікації втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК України) // Zbior raportow naukowych. "Science- od teorii do praktyki”.- 29.03/2013.-Sopot.- Wydawca: Sp.z.o.o. "Diamond trading tour”.- 2013.- S.39-43
 
Контактна інформація:
Телефон (факс): (03552) 2-08-49
Внутрішній телефон: 21-001
E-mail:   v_voznvja@tneu.edu.ua