Завідувач кафедри кримінального права та процесу

Завідувач кафедри кримінального права та процесу
 
 
Рогатинська Ніна Зіновіївна
 
Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія
 
Електронна пошта: n.rohatynska@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25, 15-231
Кабінет: 408
 
Біографічна довідка:
Народилася 9 січня 1980 року.
У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «Юрист».
У 2004 році закінчила Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», спеціальність «Правознавство», здобула кваліфікацію «Юрист», викладач права.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами» в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України, здобула наукову ступінь «кандидат юридичних наук» за спеціальністю «12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза».
У 2011 році присвоєно вчене звання «Доцент».
Автор понад 50 наукових праць
 

 


Кафедра кримінального права та процесу

Кафедра кримінального права та процесу

 

Початок історії кафедри кримінального права та процесу сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з’явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач - д. ю. н., проф. В. К. Грищук). У подальшому, в 2000 р., на базі даної кафедри виникли три інших: кафедра правосуддя та прокурорського нагляду (завідувачі - к.ю.н., проф. П. В. Шумський, к.ю.н., доц. В. О. Сич), кафедра кримінального права (завідувач - д.ю.н., проф. В. К. Грищук), а також кафедра кримінального процесу і криміналістики (завідувач - к.ю.н., доц. С. М. Благодир). В 2003 р. у результаті злиття даних кафедр з’являється кафедра кримінального права і процесу та криміналістики (завідувачі - к.ю.н., В. В. Слободянюк, доц. М. О. Головецький). У 2009 р. кафедра реорганізована шляхом злиття із кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права у кафедру публічного права (завідувачі - к.ю.н., доц. М. О. Головецький, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська).

Останнім етапом реорганізації кафедри стало її перейменування в серпні 2015 р. у кафедру кримінального права та процесу. Завідувачем кафедри призначено к.ю.н., доц. Ніну Зіновіївну Рогатинську, яка обіймає посаду й по сьогодні.

 

Склад кафедри. Колектив кафедри кримінального права та процесу становить 8 науково-педагогічних працівників, з них: 1 д.ю.н., доц. - Л. П. Брич; 4 к.ю.н., доц. - Н. З. Рогатинська, Р. П. Олійничук, Н. О. Чудик та О. М. Яремко; 2 к.ю.н. - С. В. Банах, С. Ф. Вишневський; 1 ст. викл. - Н. В. Береза, а також 1 представник учбово-допоміжного персоналу - ст. лаборант кафедри С. О. Тимочко.

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінологія», «Судові та правоохоронні органи», «Судова психологія», «Судова медицина та психіатрія», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Теорія доказів», «Проблеми кваліфікації службових злочинів», «Юридична відповідальність у сфері господарської діяльності».

 

При кафедрі діє навчальна криміналістична лабораторія, завідувачем котрої є к.ю.н., доц. М. О. Головецький.

Завдання функціонування навчальної криміналістичної лабораторії полягає у створенні передумов для:

-         організації індивідуального та диференційованого навчання;

-         реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-         організації роботи наукових гуртків;

-         проведення засідань загальних зборів гуртків;

-         виконання навчальних експертиз;

-         забезпечення технічних і методичних передумов для формування навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;

-         забезпечення профільного і поглибленого вивчення спецкурсів;

-         підвищення пізнавальної активності студентів;

-         популяризації основних положень науки криміналістики;

-         експериментальних експертних досліджень наданих учбових об’єктів;

-         індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

 

У співавторстві викладачами кафедри к.ю.н., доц. С. В. Банахом та к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинською видано навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України : Навч. посібник [У схема та таблицях]» (2015 р.). Д.ю.н., проф. Л. П. Брич є співавтором навчального посібника «Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України» (2015 р.). На кафедрі завершується робота над підручником «Кримінальний процес».

 

Наукова діяльність кафедри. Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем з циклу кримінально-правових наук із урахуванням нових завдань, які стоять перед українською державою.

З 2013 по 2018 рр. кафедра працює над реалізацією цільової комплексної наукової теми «Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури», за наслідками виконання  котрої планується видання монографії.

Найбільш важливі результати науково-дослідницької роботи кафедри знайшли своє відбиття у численних статтях, науково-практичних коментарях до нормативно-правових актів, монографіях та інших публікаціях.

 

Робота із студентами. На кафедрі працює науковий гурток, керівником якого є к.ю.н., доц. О. М. Яремко. Періодичність проведення засідань гуртка кожного вівторка першого та третього тижня місяця об 14 год. 25 хв. Завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська систематично організовує зустріч студентів із представниками судових, правоохоронних і правозахисних органів.

 

Виховна діяльність. Кафедра кримінального права і процесу є співорганізатором щорічних показів тематичних документальних фільмів, що здійснюється в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays UA», організатором студентського конкурсу «Правові дибати з галузей публічного права», співорганізатором щорічної прощі студентів, випускників і працівників ЮФ ТНЕУ до Марійського духовного центру «Зарваниця».

 

Громадська робота та співпраця. Викладачі кафедри є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Україно-Американської асоціації працівників вищої школи» (UAACE), ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист», ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства».

Кафедра співпрацює із Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВСУ в Тернопільській області, Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Радою адвокатів в Тернопільській області, Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Асоціацією правників України, Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини «Docudays UA», Міжнародною культурно-освітньою Асоціацією (ICEA), ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», ГО ТМГО «Адаптаційний чоловічий центр», МГО «Файне місто» тощо.

 

Професорсько-викладацький колектив

Рогатинська Ніна Зіновіївна

Рогатинська Ніна Зіновіївна

Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія 

 

Електронна пошта: n.rohatynska@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227

Кабінет: 408Банах Сергій Володимирович

Банах Сергій Володимирович
Посада: декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів:
кваліфікація службових злочинів
 
Електронна пошта: s.v.banakh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407

Брич Лариса Павлівна

Брич Лариса Павлівна
Посада: професор кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: кримінально-правова кваліфікація, розмежування складів злочинів, застосування практики ЄСПЛ у кримінальних провадженнях в Україні
 
Електронна пошта: larysabrych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 411

Береза Надія Вікторівна

Береза Надія Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри кримінального права та процесу

 

Коло наукових інтересів: судова бухгалтерія,судова психологія, правова політика України

 

Електронна пошта: n.bereza@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25

Кабінет: 407

 


Вишневський Святослав Федорович

Вишневський  Святослав Федорович

Посада: старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

Коло наукових інтересів: кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія

 

Електронна пошта: vyshnevskyi@tneu.edu.ua

s.vyshn

Зовнішній телефон: 23-53-25

Кабінет: 407

 
 
 

 


Олійничук Роман Петрович

Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: кримінальне право України

 

Електронна пошта: r.oliinychuk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25

Кабінет: 407Чудик Наталія Олегівна

Чудик Наталія Олегівна

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: конституційне право, муніципальне право, судові та правоохоронні органи

 

Електронна пошта: n.chudyk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25

Кабінет: 407

 


Яремко Оксана Михайлівна

Яремко Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: кримінальне право, судові та правоохоронні органи

 

Електронна пошта: o.yaremko@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227

Кабінет: 407


Тимочко Світлана Олександрівна

Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант

 
Електронна пошта: s.tymochko@tneu.edu.ua
 

Телефон: 23-54-11; 15-227

Кабінет: 407