Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Ментух Наталія Фелікіссімівна

Посада: завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право

 

Електронна пошта:n.mentukh@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208

Кабінет: 312

 

У 2004 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

У 2010 році на засіданні спеціалізованої вченої ради у Науково - дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 23 лютого 2011 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

 

 

 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

 Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.).

Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку.

Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах.

Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково - дослідна робота, організаційно - методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, плани семінарських занять, теми курсових, магістерських робіт, плани стажування працівників кафедри. З дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені курси лекцій та навчально - методичні матеріали.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців - правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання дисциплін та забезпечення їх навчально - методичними матеріалами.

Науково - досліднаробота кафедри проводиться у сфері правового регулювання конституційних, адміністративних, фінансових, господарських та підприєницьких відносин, а також інших актуальних питань публічного та приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

 

Професорсько-викладацький колектив

Вербіцька Мар'яна Василівна

Вербіцька Мар'яна Василівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, правове регулювання банкрутства
 
Електронна пошта: m.verbitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
 

Длугопольська Тетяна Ігорівна

Длугопольська Тетяна Ігорівна
 
Посада:викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
 
Коло наукових інтересів: господарське право, цивільне право
 
Електронна пошта:t.dluhopolska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
 


Осадчук Стефанія Стефанівна

Осадчук Стефанія Стефанівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: господарське право, договірне право , господарський процес
 
Електронна пошта: s.osadchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Росоляк Оксана Богданівна

Росоляк Оксана Богданівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право
 
Електронна пошта: o.rosoliak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Цимбалістий Тарас Олегович

Цимбалістий Тарас Олегович
 
Посада:доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право
 
Електронна пошта:t.tsymbalistyi@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
Шевчук Оксана Романівна

Шевчук Оксана Романівна
 
Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: господарське право, фінансове право
 
Електронна пошта: o.shevchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314