Завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Мартинюк Володимир Петрович

 

Посада: завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Коло наукових інтересів: фінансові аспекти економічної безпеки держави

 

Електронна пошта:v.martyniuk@tneu.edu.ua

Телефон:25-47-50, 15-203

Кабінет: 305

 

Народився 23 травня 1977 року у місті Тернопіль. У 1998 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Облік і аудит”. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію у Національному інституті стратегічних досліджень на тему: "Інституційні зміни у сфері господарювання та їх вплив на показники економічної безпеки” за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Працював головним науковим консультантом відділу економічної безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України. У 2012 році успішно захистив докторську дисертацію у Національному інституті стратегічних досліджень на тему: "Розбудова митної системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави” за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави.

 

Двічі, у 2007 та 2011 роках, отримав ґрант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених. У 2010 році удостоєний першої премії IV Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М. І. Туган-Барановського у номінації "Монографічні видання”. Лауреат обласної премії імені С. Подолинського у 2011 році. У 2011-2012 роках стипендіат Кабінету Міністрів України.

 

Автор понад 120 наукових праць з проблем митної справи й економічної безпеки держави.

 


Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

 

Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру "Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень”.

 

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

 

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність” (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

 

У червні 2004 року вперше в Західній Україні магістратура за спеціальністю "Інтелектуальна власність” успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

 

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 

 Кафедра фінансово-економічної безпеки утворена в 2012 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері боротьби з економічною злочинністю та охорони інтелектуальної власності.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр” за двома освітніми прграмами:

 

8.18010011 «Інтелектуальна власність» (спеціальність "Право").
8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою”;

Навчаючись за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою” , студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• основ національної безпеки держави;
• методів боротьби з економічною злочинністю;
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері;
• конкурентної розвідки;
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання;
• наноекономіки;
• управління захистом комерційної таємниці;
• оцінки вартості майна та бізнесу.

Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати: у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банках та інших фінансових установах.

Навчаючись за освітньою програмою "Інтелектуальна власність” студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• права інтелектуальної власності;
• розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захисту;
• інформаціології;
• інтелектуальної власності в сфері нанотехнологій;
• економіки інтелектуальної власності;
• набуття прав інтелектуальної власності;
• управління інтелектуальною власністю;
• інформаційного права;
• державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Місця можливого працевлаштування випускників спеціальності: підприємства, установи та організації, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності; консалтингові агентства, науково-дослідні інститути, патентні бюро; Державна служба інтелектуальної власності України; Український інститут промислової власності; Українське агентство авторських і суміжних прав та інші організації колективного управління правами; патентні відділи або відділи інтелектуальної власності на підприємствах; помічниками патентних повірених і в подальшому патентними повіреними; адвокатами із спеціалізацією у сфері захисту прав інтелектуальної власності; судовими експертами та оцінщиками майнових прав інтелектуальної власності; в митних, податкових і правоохоронних органах; займатися подальшою науковою та викладацькою діяльністю.

 

Офіційний сайт кафедри www.febiv.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Баранецька Ольга Вікторівна

Баранецька Ольга Вікторівна
 
Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Коло наукових інтересів: національна безпека, фінансова безпека, фіскальна безпека держави, тіньова економіка та економічна безпека
 
Електронна пошта: o.baranetska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 Вівчар Оксана Іванівна

Вівчар Оксана Іванівна
 
Посада:доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Коло наукових інтересів: оцінка вартості майна та бізнесу, антирейдерство, інформаційно-економічна безпека, фінансово-економічна безпека банківських установ, логістична складова системи фінансово-економічної безпеки підприємств
 
Електронна пошта: o.vivchar@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна
Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: авторське право в сфері діяльності організацій ЗМІ, управління захистом комерційної таємниці на підприємстві.
 
Електронна пошта: i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Зигрій Ольга Володимирівна

Зигрій Ольга Володимирівна
Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: економіка інтелектуальної власності.
 
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Карапетян Ольга Михайлівна

Карапетян Ольга Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: фінансова безпека держави, боргова складова фінансової безпеки, управління борговими зобов’язаннями держави, боргова політика.
 
Електронна пошта: o.karapetian@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 


Колесніков Андрій Павлович

Колесніков Андрій Павлович
 
Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Коло наукових інтересів: функціонування і безпека підприємств, інноваційна діяльність, безпека соціосистем

Електронна пошта: a.kolesnikov@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Москалюк Надія Богданівна

Москалюк Надія Богданівна
 
Посада:доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності на новітні об’єкти інтелектуальної діяльності, правові основи економічної безпеки
 
Електронна пошта: n.moskaliuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Олійничук Олександра Іванівна

Олійничук Олександра Іванівна
 
Посада:доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: системи обліку й аналізу в управлінні фінансово-економічною безпекою підприємства

Електронна пошта: o.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Якубівська Юлія Євгенівна

Якубівська Юлія Євгенівна
Посада:доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, кібербезпека, промислове шпигунство.
 
Електронна пошта: yu.yakubivska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Гугул Руслан Ярославович

Гугул Руслан Ярославович
 
Посада:викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
 
Коло наукових інтересів: стратегічне управління національною безпекою держави
 
Електронна пошта: r.huhul@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет:304


Михальчук Надія Михайлівна

Михальчук Надія Михайлівна
 
Посада: викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Коло наукових інтересів: податкова складова економічної безпеки держави
 
Електронна пошта: n.mykhalchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304


Хом'як Катерина Анатоліївна

Хом'як Катерина Анатоліївна
 
Посада: викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
 
Коло наукових інтересів: тіньова економіка, фінансова безпека
 
Електронна пошта: k.khomiak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304


Щербай Галина Олексіївна

Щербай Галина Олексіївна
 
Посада: викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
 
Коло наукових інтересів: проблеми обліку прав інтелектуальної власності, імплементація європейського законодавства з питань інтелектуальної власності у вітчизняну правову та облікову системи
 
Електронна пошта: g.shcherbai@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304