Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції створена 27 серпня 2015 року. Необхідність створення кафедри передусім пов'язана із стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення її зовнішньої політики.

Окрім класичного міжнародного права, знання основ права Європейського Союзу, практики Європейського суду з прав людини, інших міжнародних судових установ просто необхідні юристу в сучасному світі.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін міжнародно-правового циклу як на юридичному, так і на інших факультетах університету.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, що вільно орієнтуються у актуальних питаннях сучасного міжнародного правового простору.

Кафедра забезпечує викладання понад 10 дисциплін, серед яких: "Міжнародне право", "Міжнародне приватне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародний захист прав людини", "Порівняльне правознавство", "Право Європейського союзу", "Міжнародне міграційне право" та інші.

Головна мета кафедри міжнародного права та європейської інтеграції - дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

 

Завідувач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції

 Завідувач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції

 

Жукорська Ярина Михайлівна

 

Посада: завідувач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: право міжнародних договорів, право міжнародних організацій

 

Електронна пошта: ya.zhukorska@tneu.edu.ua

Кабінет: 302

 

Жукорська Ярина Михайлівна у 2002 році з відзнакою закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім.Івана Франка за спеціальністю "Міжнародне право", спеціалізація «Право Європейського Союзу». У цьому ж році була прийнята на посаду асистента кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного інституту ТАНГ.

У 2009 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право на тему «Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН)».

Вчене звання доцента присвоєно у лютому 2015 року.

Член авторського колективу "Енциклопедії міжнародного права”,  підготованої Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН,   першого в Україні багатотомного видання, яке є систематизованим зводом знань про міжнародне публічне право.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій перевищує 50 одиниць. Зокрема, є співавтором навчальних посібників "Інституційні та економічні засади європейської інтеграції"(За ред. С.І.Юрія, Тернопіль: ТНЕУ, 2012), "Європейський Союз: інституційні та економічні основи інтеграції" (Тернопіль: ТНЕУ, 2014).

 

Професорсько-викладацький колектив

Жукорська Ярина Михайлівна

Жукорська Ярина Михайлівна
 
Посада: завідувач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: право міжнародних договорів, право міжнародних організацій
Електронна пошта: ya.zhukorska@tneu.edu.ua
Кабінет: 302
 

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Дракохруст Тетяна Вікторівна
 
Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Коло наукових інтересів: державне управління, міграційне право України, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Електронна пошта: t.drakokhrust@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Кравчук Мар’яна Юріївна

Кравчук Мар’яна Юріївна
 
Посада: викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне економічне право, розвиток зовнішньоекономічних відносин, міжнародно-правове регулювання сільського господарства, державний контроль у сільському господарстві України.
 
Електронна пошта: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Коруц Уляна Зіновіївна

Коруц Уляна Зіновіївна
 
Посада: викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне публічне право (міжнародне право захисту прав людини, право міжнародних договорів), європейське право.
 
Електронна пошта: u.koruts@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
Саванець Людмила Михайлівна

Саванець Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право, правове регулювання обігу цінних паперів, цивільне право, порівняльне право.
 
Електронна пошта: l.savanets@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
 

Труфанова Людмила Михайлівна

Труфанова Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права та європейської інтеграції

Коло наукових інтересів: зовнішньоекономічна діяльність
 
Електронна пошта: l.trufanova@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 


Якубовський Роман Володимирович

Якубовський Роман Володимирович
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: правове регулювання фінансування освіти, правові засади запобігання корупції.
 
Електронна пошта: r.yakubovskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
Грабовецька Оксана Йосипівна

Грабовецька Оксана Йосипівна
 
Посада: старший лаборант кафедри міжнародного права та європейської інтеграції
Електронна пошта: o.hrabovetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 313