Head of the Department of Audit, Revision and Analysis

Head of the Department of Audit, Revision and Analysis

Deriy Vasyl Antonovych

 

Head of the Department of Audit, Revision and Analysis, Doctor of Economic Sciences, Professor

 

Tel: (0352) 47-50-50 * 12-757

Office: 2403

Email: vasyl_deriy@tneu.edu.ua

 

 

Дерій Василь Антонович народився 26 червня 1959 року в с. Нагірянка (тоді с. Хом’яківка) Чортківського району Тернопільської області у робітничо-інтелігентській сім’ї. Батько Дерій Антон Михайлович працював водієм вантажного автомобіля, мати Марія Володимирівна – завідувачем Хом’яківської сільської бібліотеки. Обоє пенсіонери. Василь виростав у родині разом зі своїм молодшим братом Володимиром. Брат професійний військовий. Нині – на пенсії.
Закінчив Нагірянську восьмирічну школу (1974 р.), Копичинський технікум бухгалтерського обліку у 1977 р. (диплом з відзнакою), економічний факультет Української сільськогосподарської академії з відзнакою (1981 р.), аспірантуру при Київському інституті народного господарства (1990 р.), докторантуру при Тернопільському національному економічному університеті (2012 р.).
  
В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз виробництва та реалізації продукції скотарства» за спеціальністю 08.00.12 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», а в 2012 р. – докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
   
Працював на посадах головного бухгалтера колгоспу «Золота нива» (с. Буряківка) Заліщицького району Тернопільської області (1982 р.), провідного спеціаліста підвідділу бухгалтерського обліку та звітності Тернопільського обласного агропромислового комітету (1986-1987 рр.).
  
В Тернопільському національному економічному університеті з 1982 р. (крім 1986-1989 рр.): асистент (1982-1985 рр.), викладач (1990 р.), старший викладач (1991 р.), доцент (1991-2001 рр.), професор кафедри обліку і аудиту в підприємствах АПК (2001-2003 рр.); доцент кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері, заступник декана з наукової роботи факультету економіки і менеджменту інвестицій (2007-2008 рр.); доцент кафедри обліку  у  виробничій  сфері (2009-2010 рр.), водночас, з 1996 до 2010 рр. – заступник завідувачів відповідних кафедр з наукової роботи; з 03 грудня 2012 р. і до 31 серпня 2013 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри економічного аналізу і статистики, а з 01 вересня 2013 року до 29 серпня 2014 року – завідувача цієї кафедри; з 29 до 31 серпня 2014 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, а з 01 вересня 2014 року донині – завідувача цієї кафедри.
Автор (співавтор) 231 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, 8 курсів лекцій та брошур, 49 методичних розробок, 38 фахових статей. Загальний обсяг опублікованих праць перевищив 400 друк. арк., в тому числі особисто автора – майже 170 друк. арк.
   
До основних наукових праць можна віднести такі: «Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин» (1992 р.); «Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку» (1992 р.); «Проблеми виходу з кризи і переходу до ринку аграрного сектора економіки» (1993 р.); «Бухгалтерський облік у сільському господарстві» (1993 р.; 1995 р.); «Економіка підприємств АПК» (1998 р.); «Контроль і ревізія» (2000 р.); «Контроль і ревізія. Практикум» (2000 р.); «Облік в зарубіжних країнах» (2001 р.); «Контроль і ревізія в сільському господарстві» (2002 р.); «Аудит» (2002 р.); «Організація бухгалтерського обліку в підприємстві» (2002 р., 2003 р.); «Державний фінансовий контроль» (2009 р., 2011 р.); «Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю» (2009 р.); «Основи наукових досліджень» (2012 р.); «Проблеми теорії, науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу» (2014 р.).
Член Вченої ради ТНЕУ, спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при ТНЕУ Д 58.082.03. Неодноразово брав участь у роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів  зі спеціальностей 6.03050901,  7.03050901 та   7.03050901 «Облік і аудит» в ролі як голови, так  і члена експертної комісії.
Голова Тернопільського відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Правління цієї Федерації  (2013 р.).
   
Доктор економічних наук (з 2013 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу в підприємствах агропромислового комплексу (з 1993 р.), дійсний член Академії економічних наук України (з 2015 р.). Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва (САРА) (з 2013 р.).
   
Головний редактор збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2014 р.); заступник головного редактора наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» (з 2015 р.), член редколегії міжнародного збірника наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» (з 2013 р.).
За наукового керівництва  В. А. Дерія 3 аспіранти успішно захистили кандидатські дисертації: Шевчук О. А. (2012 р.), Яковець Т. А. (2013 р.), Мужевич Н. В. (2014 р.).
  
Дерій В. А. був та є науковим керівником і виконавцем понад 10 науково-дослідних тем, у тому числі: «Проблеми розвитку теорії та практики економічного аналізу, контролю та статистики» (номер державної реєстрації 0114U006472); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в глобальному інформаційному суспільстві» (№ державної реєстрації 0114U001087); «Аналітичне забезпечення збутової політики акціонерного товариства» (№ державної реєстрації 0115U004819).
   
Автор збірки віршів для дітей «Мій Букварику, Букводарику» (1996 р.), поетичної збірки «Пора каштанового цвіту» (2001 р.), пісенних збірників «Мамині турботи» (1997 р. та 2003 р., спільно з кримським українським композитором В.І.Лазаренком), кількох десятків літературно-критичних статей, присвячених творчості Богдана Бастюка, Іванни Блажкевич, Романа Вархола, Володимира Вихруща, Ірини Дем’янової, Василя Драбишинця, Петра Сороки, Василя Тракала та інших.
   
На слова Дерія В. А. написано майже 50 пісень, окремі з яких виконуються професійними та аматорськими творчими колективами. Серед цих пісень – пісні «Наш головний бухгалтер», «Добрий день, вкраїнська школо!», «Одягнімо, друже, вишиванки», «Ми – українські моряки», «Милий наш садочку», «Зима в Тернополі» та інші.
Член обласного літературного об’єднання  Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України (з 1985 р.). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич (2001 р.); призер обласних літературно-мистецьких конкурсів «Голос серця» (1998 р., 2001 р., 2007 р.), другого обласного конкурсу пам’яті поета і вченого-економіста Володимира Вихруща (2002 р.), всеукраїнського професійного конкурсу бухгалтерів «Міс і містер Баланс-2002».
   
Одружений. Дружина Богдана Василівна працювала у медичній галузі. Нині на пенсії. Дочка Марія – викладач кафедри обліку у виробничій сфері ТНЕУ, к. е. н.

 

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ

 

1.Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: моногр. – Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка”, 2009. – 272 с.

 

2.Мех Я. В. Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин: навч. посіб. / Я. В. Мех, Н. В. Сумкіна, В. А. Дерій. – К.: НМК ВО, 1992. – 122 с.

 

3.Дерій В. А. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський, М. С. Палюх, В. А. Дерій та ін.; за ред. Ю. Я. Литвина. – К.: Вища школа, 1993. – 607 с.

 

4.Литвин Ю. Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві (розділи підручника): підручник для вузів / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. М. Олійник, В. С. Совінський, М. С. Палюх, В. А. Дерій та ін.; за ред. Литвина Ю. Я. – 2-е вид. перероб. і доп. – Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 824 с.

 

5.Палюх М. С. Економіка переробних підприємств та промислів / М. С. Палюх, І. К. Половинко, В. А. Дерій // Економіка підприємств АПК: навч. посіб. для вузів. / За ред. Дусановського С. Л., Олійника В. М., Дудара Т. Г. – Тернопіль: Кн.-журн. вид-во "Тернопіль”, 1997. – 260 с. – С. 226-237.

 

6.Стельмащук А. М. Консультації з бухгалтерського обліку податків на додану вартість і прибутку (методика визначення сум податків, кореспонденція рахунків): практ. посіб. / А. М. Стельмащук, П. Я. Хомин, В. А. Дерій. – Тернопіль: Аудиторська фірма «Фінанси-Аудит-Приватизація», 1997. – 36 с. – С. 28-32.

 

7.Академік Литвин Юрій Якович: вчений, педагог, організатор облікової науки в Україні / Упорядник В. А. Дерій. – Тернопіль: Астон, 1999. – 198 с. –

 

8.Дерій В. А. Контроль і ревізія: курс лекцій / В. А. Дерій. – Бучач: МІФ, 2000. – 54 с.

 

9.Бардаш С. В. Контроль і ревізія. практикум: навч. посіб. для студентів вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит” / С. В. Бардаш, В. А. Дерій, Н. І. Петренко; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця: навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384 с.

 

10.Дерій В. А. Облік в зарубіжних країнах: курс лекцій / В. А. Дерій. – Бучач: БІМА, 2001. – 47 с.

 

11.Дерій В. А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: курс лекцій / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 64 с.

 

12.Дерій В. А. Аудит: курс лекцій / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86 с.

 

13.Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2003. – 92 с.

 

14.Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій. – Вид. друге, виправл. і доповн. / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2004. – 93 с.

  

15.Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. зал.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

 

16.Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. А. Дерій, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 127 с.

 

17.Дерій В. А. Проблеми теорії, науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу / В. А. Дерій // Бухг. облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 3 – 11.

 

18.Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку / В. А. Дерій // Економічний аналіз: зб. наукових праць каф. аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Т. 19. – № 2. – С. 193 – 200.

 

The Department of Audit, Revision and Analysis

The Department of Audit, Revision and Analysis
Address: 3 Peremohy Square, Ternopil (TNEU Building 2)   
Offices: 2403, 2417   
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302
Email: controlbest15@gmail.com
  
     
The Department of Audit, Revision and Analysis was created on August 29, 2014 by merging the Department of Audit and Controlling and the Department of Economic Analysis and Statistics.
 
 
The Department of Audit, Revision and Analysis is a teaching and researching center, which carries out cutting-edge research in the fields of audit, analysis and statistics.
 
 
The Department consists of 23 employees, including 21 scientists (2 Doctors of Economic Sciences, 19 – Candidates of Economic Sciences) and 2 senior department secretaries.
 
 
The Department of Audit, Revision and Analysis
      
Department of Audit, Revision and Analysis prepares specialists in many promising and creative fields, such as "Economic Examination and Audit of Business".
 
 
Forms of study: full-time (intramural) and part-time (extramural); by state order or on a contractual basis.
 
Qualification levels of Bachelor and Master by the educational programme "Economic examination and audit of business".
 

In order to improve the skills and add to the knowledge of students, to make them more competitive in the labour market, the Department of Audit, Revision and Analysis:
- annually organizes seminars and scientific conferences for scientists and students;
- maintains ties with potential employers;
- organizes student trainings in audit firms, state organizations of financial control, controlling departments of enterprises;
- initiates student participation in various international projects and programs;
- provides speciality training using software 1C "Accounting".
 

   Disciplines of the Department:
1. Business analysis
2. Audit
3. Audit procedures
4. Economic Analysis
5. Expert evaluation of offences in companies’ economy
6. Enterprises’ reports
7. Control over financial and economic activity of enterprises
8. Control and revision
9. International Financial Statement Analysis
10. Taxation of individuals
11. Organization and methodology of audit
12. Organization and methods of forensic-economic examination
13. Estimation of property and business
14. Tax advisory
15. Tax planning and minimizing of tax risks
16. Tax calculations and reports
17. Project Analysis
18. Implementing the strategy of partnership in taxation.
19. Social and demographic statistics
20. Statistics
21. Forensic economic expertise
22. Control Theory
 
 
Staff of the department combine research and educational work.
 
 
The results of the researches of the department are presented in scientific publications and tested at international, national and university conferences. They are later used in making programmes of disciplines, writing manuals, monographs, master's theses and master’s works. They are also put into practice of managing enterprises and organizations in different fields of economic activity.
 
Part of the training of future specialists is the organization of research work of students in problem groups, approbation of its results at scientific student conferences, publication in scientific collections.

Професорсько-викладацький колектив

Godovanets Oleksandr Vitaliyovych


Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: algeria.godovanets1@gmail.com

Brechko Oleksandr Volodymyrovych

Brechko Oleksandr Volodymyrovych 
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: viplider@ukr,net

Deriy Vasyl Antonovych

Deriy Vasyl Antonovych
    
Job Title: Head of the Department of Audit, Revision and Analysis, Professor
Scientific degree: Doctor of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-757
Office: 2403 
Email: vasyl_deriy@tneu.edu.ua

Pushkar Mychaylo Semenovych

Pushkar Mychaylo Semenovych
 
Job Title: Professor of the Department fof Audit, Revision and Analysis
Scientific degree: Doctor of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-293 
Office: 2413  
Email: m.s.pushkar@tneu.edu.ua
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=mZEsQBUAAAAJ&hl=uk


Boyko Yuliya Ivanivna

Boyko Yuliya Ivanivna 
 
Job Title: Senior Lecturer
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Office: 2404
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302
Email: yu.boiko@tneu.edu.ua
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=z8IhMm0AAAAJ&hl=uk
 
  


Budnyk Lyudmyla Andriivna

Budnyk Lyudmyla Andriivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: lydabydnik@gmail.com

Голінач Людмила Іванівна

Голінач Людмила Іванівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302
Кабінет: 2417
Скринька: l.holinach@tneu.edu.ua
 
 


Holyash Irina Dmytrivna

Holyash Irina Dmytrivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302  
Office: 2417
Email: iryna.golyash@gmail,com

Zagorodna Olga Mykhaylivna

Zagorodna Olga Mykhaylivna
 
Job Title: Associate Professor 
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Office: 2417
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302
Email: olga1966r@gmail.com

Костецький Ярослав Іванович

Костецький Ярослав Іванович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон: 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: ya.kostetskyi@tneu.edu.ua
 
 
 
 
Kulyk Roman Romanovych

Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302  
Office: 2417
Email: r.kulyk@tneu.edu.ua
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=HQqqVp8AAAAJ&hl=uk
 


 
Ліхновський Павло Михайлович

Ліхновський Павло Михайлович
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
телефон: 47-50-50 * 12-309
Скринька: p.likhnovskyi@tneu.edu.ua


Lytvyn Zoryana Bogdanivna

Lytvyn Zoryana Bogdanivna
 
Job Title: Associate Professor 
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Office: 2417
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Email: z.lytvyn@tneu.edu.ua
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=tIDBMbAAAAAJ&hl=uk
 
 
 
 
 
Masliy Vadym Volodymyrovych

Masliy Vadym Volodymyrovych
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302
Office: 2417
Email: v.masliy@tneu.edu.ua
 


Матійчук Любомир Павлович

Матійчук Любомир Павлович
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: l.matiichuk@tneu.edu.ua


Myhailyshyn Nadia Petrivna

Myhailyshyn Nadia Petrivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: mihailishin.nadija@yandex.ua

Орловська Тетяна Михайлівна

Орловська Тетяна Михайлівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: t.orlovska@tneu.edu.ua
Romaniv Svitlana Romanivna

Romaniv Svitlana Romanivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302  
Office: 2417
Email: s.romaniv@tneu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HjPgPgsAAAAJ&hl=ukРонська Ольга Григорівна

Ронська Ольга Григорівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2417
Телефон: 47-50-50 * 12-302
Скринька: o.ronska@tneu.edu.ua
 
 


Sachenko Svitlana Ivanivna

Sachenko Svitlana Ivanivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: s.sachenko@tneu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=byUWA4AAAAAJ&hl=uk 
Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24723255800 

  


Семанюк Віта Зіновіївна

Семанюк Віта Зіновіївна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302
Кабінет: 2418
Скринька: v.semaniuk@tneu.edu.ua
Seredynska Vira Mykolaivna

Seredynska Vira Mykolaivna
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302 
Office: 2417
Email: seredynska.vira@gmail.com
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=sI2GdRkAAAAJ&hl=uk 
 

Спільник Ірина Володимирівна

Спільник Ірина Володимирівна
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
телефон:  47-50-50*12-309
Скринька: i.spilnyk@tneu.edu.ua
 
 
 


Tsischyk Roman Volodymyrovych

Tsischyk Roman Volodymyrovych
 
Job Title: Associate Professor 
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences 
Tel: (0352) 47-50-50*12-302
Office: 2417
Email: r.tsishchyk@tneu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ztbmlKMAAAAJ&hl=uk 

Chereshnyuk Oksana Myhaylivna

Chereshnyuk Oksana Myhaylivna
 
Job Title: Senior Lecturer
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50 * 12-302
Office: 2417
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=F6UbNPsAAAAJ&hl=uk
Chornyy Volodymyr Stepanovych

Chornyy Volodymyr Stepanovych
 
Job Title: Associate Professor 
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences 
Tel: (0352) 47-50-50* 12-302
Office: 2417
Office: v.chornyi@tneu.edu.ua
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=KVm_5wEAAAAJ&hl=uk 
 
 
 
 


Шестерняк Марія Михайлівна

Шестерняк Марія Михайлівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон:  47-50-50*12-302 . 
Кабінет: 2417
Скринька: m.shesterniak@tneu.edu.ua
 
 
 
 


Shchyrba Irina Markiyanivna

 

Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50*12-302 
Office: 2417
Email: irynskya@ukr.net
 


Shchyrba Markiyan Teodorovych

Shchyrba Markiyan Teodorovych
 
Job Title: Associate Professor
Scientific degree: Candidate of Economic Sciences
Tel: (0352) 47-50-50* 12-302  
Office: 2417
Email: markian@email.ua

Ярощук Олексій Вікторович

Ярощук Олексій Вікторович
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Кабінет: 2420
Телефон внутрішній:  47-50-50*12-309.
Скринька: o.yaroshchuk@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 
 
 


Sokolyuk Olga Oleksiivna

Sokolyuk Olga Oleksiivna
 
Job Title: senior department secretary
Tel: (0352) 47-50-50*12-302
Office: 2417
Email: kfstat@tneu.edu.ua


Soloviy Oksana Petrivna

 
 
Job Title: senior department secretary
Tel: (0352) 47-50-50* 12-302 
Office: 2417
Email: dep_rc@tneu.edu.ua