Дивак Микола Петрович

Дивак Микола ПетровичАвтобіографія 
Адреса:
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій
Тернопільського національного економічного університету
вул. Чехова, 8
46000, Тернопіль, Україна                        
tel.: +38 0352 524737
mdy@tneu.edu.ua

Особисті дані
Дата і місце народження: 12 червня,  1964, Рівненська область, Україна
Знання мов: українська, російська, англійська, польська
 
Освіта
Спеціаліст, спеціальність "Радіотехніка”  Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.  1986
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01
– управління в технічних системах
 Московський енергетичний інститут, Росія.  1992
Наукове стажування в галузі систем інтелектуального управління  Університет Ціньхуа, м. Пекін (Китай).  1994
Доктор технічних наук, спеціальність 01.05.02
– математичне моделювання та обчислювальні методи
 Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.  2003

Досвід роботи
 • Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2014- до сьогодні)
 • Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2005- 2014)
 • Професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2004-2005)
 • Завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2002-2004)
 • Доцент кафедри моделювання та оптимізації економічних процесів і систем       Тернопільського національного економічного університету (1994-2002)
 • Старший викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (1992-1994)
 • Викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (1992-1992)
 • Науковий співробітник кафедри автоматики Московського енергетичного інституту, Росія (1989-1992)              
 • Інженер, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Львів (1986-1989)
Наукові інтереси:
Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.
 
Досвід викладання
Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Основи програмної інженерії, Теорія систем, Оптимальне планування наукових експериментів експериментів, моделювання складних систем.
 
Публікації
Понад 230 наукових праць, зокрема 3 монографії, понад 100 статей у фахових виданнях, понад 50 статей та матеріалів конференцій індексованих науково метричною базою Scopus, 9 патентів на винаходи.
 
Додатковий досвід роботи
 • Член двох спеціалізованих вчених рад (докторської) (Львів, НУ «Львівська політехніка») і (кандидатської) (Тернопіль, ТНЕУ)
 • Член редакційної колегії з IDAACS, CPEE, TCSET
 • Рецензент Міжнародних наукових журналів Computing ISSN 1727-6209; індуктивне моделювання складних систем; Computational problems of electrical engineering ISSN 2224-0977 (Print) ISSN 2309-4834 (Online)
 • Науковий керівник 14 кандидатів наук у сферах математичного моделювання та обчислювальних методів; математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. 
Список основних публікацій
 1. Design of experiments and data analysis: New trends and results / E.Letzky, A.Voshinin, M.Dyvak, S.Simoff, A.Orlov, V.Gorsky, E.Nikitina, V.Nosov / Edited by E.Letzky, Moscow, ANTAL, 1993, 192 pages.
 2. M.Dyvak, Design of - and - optimal experiments in problems of interval models identification, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 33, 2001, 34-41.
 3. M.Dyvak, A.Pukas, Serial Planning of -optimal Experiments for Constructing Interval Models of Static Systems //Journal of Automation and Information Sciences.- 2004.- Vol.36.- Issue 9. pp. 23-28
 4. M.Dyvak, P.Stakhiv, I.Calishchuc, Identification of "input-output” dynamic model of the electrical circuits on the basis of interval data, Przeglad Elektrotechniczny (Organ Stowarzyszenia Elektrykow Polskich), Vol.2, 2005, 60-62.
 5. M.Dyvak, V.Yaskiv, A.Pukas. Interval Estimation of Weight-Dimensional Characteristic of High-Frequency Magnetic Amplifier of Pulse Power Supplies. // Przeglad elektrotechniczny (Electrical Review). – 2009. – №4.– P. 92-94
 6. M. Dyvak Problems of mathematical modeling of static systems with the interval data.-Ternopil: Publishers TNEU "Economichna Dumka, 2011.-216 с.
 7. M. Dyvak, A.Pukas,  O.Kozak. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010, pp.139-140.
 8. M. Dyvak, A. Pukas, P. Stakhiv. Algorithms of parallel calculations in task of tolerance ellipsoidal estimation of interval model parameters. .Bulletin of the Polish academy of sciences: Technical Sciences, ISSN 0239-7528- Vol. 60 Issue 1, 2012, pp. 159- 164.
 9. M. Dyvak, Yu.Bobalo, P.Stakhiv. The estimation of radio-electronic devices reliability on the basis of interval data analysis.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 4/2013, pp.263-265.
 10. M. Dyvak, N.Kasatkina, A. Pukas, N.Padletska.Spectral analysis the information signal in the task of identification the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 6/2013, pp. 275-277
 11. Petro Stakhiv M. Dyvak, Yu.Bobalo, S.Krepych, P.Stakhiv Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 90 NR 4/2014, pp.224-228.

Про факультет

Про факультет

Історія. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) створений в 1994 р. Першим деканом факультету був доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович. Нині факультет очолює доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович.


Працевлаштування. Основним напрямом діяльності ФКІТ є надання освітніх послуг найвищого ґатунку та підготовка фахівців для одного із передових напрямів: індустрії інформаційних технологій. Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Валовий дохід компаній індустрії інформаційних технологій України щорічно зростає на близько 50% і перевищує 2 млрд. дол. США. Невпинно зростає кількість компаній індустрії інформаційних технологій. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає в середньому 2000 доларів США на місяць, що є найвищим в Україні.
У 2016-2020 роках сукупні податкові надходження від ІТ в бюджет  зростуть, а внесок ІТ-індустрії у ВВП країни у 2020 році досягне 5,7%. При цьому в 6.2 рази відбудеться зростання галузі до 2020 р. і сягне  понад 7.7 млрд. дол. США. Окрім цього, за даними асоціації NASSCOM, один новий програміст, задіяний в галузі, створює до 4 додаткових робочих місць у суміжних галузях, що справедливо і для України. За прогнозом у 2020 р. лише ІТ-галузь створить понад 400 тис. робочих місць в інших галузях економіки. Зазначені дані засвідчують величезний потенціал галузі: ІТ до 2020 року може поборотися за перше місце в експорті усіх послуг України. У 2020 році в галузі  буде задіяно до 180 тис. ІТ-фахівців. Таку динаміку зростання не показує жодна з українських індустрій.
Позитивні тенденції в індустрії інформаційних технологій відчуває також ФКІТ, де понад 90 відсотків випускників ФКІТ працевлаштовуються у перший рік після отримання диплому фахівця.

 

Спеціальності. З дня заснування факультету суттєво розширився спектр напрямів підготовки та спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій. На теренах Західної України це унікальний факультет, де проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями: економіка (економічна кібернетика); комп’ютерна інженерія; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки та інформаційні технології, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. При цьому, вступникам на спеціальності факультету гарантується неперервна схема підготовки: бакалавр – магістр – навчання в аспірантурі для отримання рівня доктора філософії (Ph.D).

 

Структура спеціальностей та освітніх програм:


Освітній ступінь - бакалавр,
спеціальності (освітні програми)

 Сертифікат ЗНО Освітній ступінь - магістр
 Економіка
(Економічна кібернетика )
1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Іноземна мова
або Географія або Історія України
 
 Інформаційні технології в економіці
 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
 1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Іноземна мова
або Фізика
або Історія України
Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Управління проектами
 
 Інженерія програмного забезпечення  1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Іноземна мова 
або Фізика 
або Історія України
 Інженерія програмного
забезпечення
 Комп’ютерна інженерія
 1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Іноземна мова 
або Фізика 
або Історія України
 Комп’ютерна інженерія
 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Іноземна мова 
або Фізика 
або Історія України
Спеціалізовані комп’ютерні системи

 

Структура факультету. Сьогодні на факультеті функціонує п’ять кафедр: економічної кібернетики та інформатики; інформаційно-обчислювальних систем і управління; комп’ютерної інженерії; комп’ютерних наук; спеціалізованих комп’ютерних систем, а також тренінговий центр по оволодіванні практичних навиків сучасних інформаційних технологій.

 

На факультеті навчається на різних формах навчання понад 1600 студентів та аспірантів. На денній формі навчається понад 900 студентів, на заочній формі навчання близько 600, в тому числі у віддалених структурних підрозділах – понад 150.
Спостерігається тенденція зростання частки студентів денної форми навчання, що є не типовим для ВНЗ України в умовах складної демографічної ситуації.


Підготовку проводить висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. Основний здобуток факультету – це його кадровий потенціал, який формувався впродовж майже двох десятиліть і є основою для підготовки висококваліфікованих фахівців. 
У штаті факультету працюють: 6 докторів наук, професорів, 53 кандидати наук, доценти, 21 викладач. Додатково на умовах сумісництва з інших структурних підрозділів працює 6 докторів наук, професорів. Такі показники дали можливість створити на факультеті потужну систему підготовки кадрів вищої кваліфікації, кандидатів та докторів наук, а також спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: комп’ютерні системи та компоненти; інформаційні технології. 
По кадровому потенціалу науковців у галузі інформаційних технологій, факультет серед споріднених факультетів ВНЗ у Західній Україні займає одне із провідних місць.

 

Науково-дослідна робота. На факультеті сформовані  наукові школи під керівництвом докторів наук професорів Саченка А.О., Николайчука Я.М., Боднара Д.І., Дивака М.П. та Березького О.М. З 2002 року на трьох мовах видається фаховий міжнародний науково-технічний журнал „Комп’ютинг”. Щорічно викладачами факультету публікується в середньому 300 наукових статей, з них, понад 60 статей у закордонних фахових виданнях та матеріалах міжнародних конференцій. Науковцями факультету опубліковано близько 270 статей, що індексовані SCOPUS. Понад 20 працівників факультету мають цитованість у виданнях, що індексуються SCOPUS з h-індексом більше 2.
На факультеті функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій, де можна здобути наукові ступені. На кафедрах ФКІТ щорічно навчається від 30 до 40 осіб в аспірантурі.


Міжнародна діяльність. Важливою рисою нинішнього ФКІТ є широкомасштабна міжнародна діяльність у науковій та освітній сфері. За підтримки вченої ради університету та ректорату, цьому напряму діяльності на ФКІТ надано пріоритет. Понад 30 викладачів факультету пройшли стажування у провідних університетах Європи, Північної Америки, Азії. На сьогоднішній день на рівні Університету та факультету підписані угоди, які створюють можливість широкомасштабної наукової та освітньої співпраці в галузі інформаційних технологій, із університетами світу. На сьогоднішній день на факультеті функціонують 11 діючих угод із закордонними ВНЗ. Предмет зазначених угод в основному орієнтований на проведення спільної наукової діяльності, забезпеченні можливості викладання та обміну викладачами, забезпеченні обміну студентами через можливості отримання подвійних дипломів.  На основі підписаних угод науковцями ФКІТ спільно із науковцями зарубіжних країн виконано понад 10 міжнародних двосторонніх проектів та проектів за програмами INTAS, NATO, STCU, NSF і CRDF.

 
Студентська наука. Підвищення якості підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій в значній мірі досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти приймають участь у науково-дослідних проектах. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій, роблять понад 100 доповідей на різних наукових форумах. При факультеті функціонує школа зі спортивного програмування. Десять роки поспіль на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі інформатики та кібернетики з-понад 200 робіт, роботи студентів ФКІТ посідають призові місця.
Вже доброю традицією на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету є проведення серед молодих науковців школи-семінару «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», АСІТ (http://acit.tneu.edu.ua), яка дозволяє науковцям апробувати результати своїх робіт та отримати публікацію у відповідному збірнику.


Контакти. Усю необхідну для вступника інформацію про факультет та вступ на  спеціальності можна отримати на Web-сайті ФКІТ http://fcit.tneu.edu.ua чи сайті Університету http://www.tneu.edu.ua/fkit, або - за адресою факультету: м.Тернопіль, вул. А. Чехова, 8, 46003 Тернопіль, Україна, навчальний корпус     №6. тел. +38(0352) 52-46-43, e-mail: dean@tneu.edu.ua.