Завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку

Завідувач кафедри банківського менеджменту та облікуЛуців Богдан Любомирович, завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку, д.е.н., професор.


У вищій школі працює з лютого 1990 року. У вересні 2005 р. захистив докторську дисертацію, а 08.06.2006 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України отримав диплом доктора економічних наук зі спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит”.


Б.Л. Луців понад шість років очолював колективи кафедр грошового обігу і кредиту та банківських інвестицій і обліку, був директором (деканом) факультету банківського бізнесу. У грудні 2005 р. призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.


Після захисту докторської дисертації підготував 15 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: 13 наукових статей у фахових виданнях; два навчальних посібники «Інвестиційна політика банків», «Інвестування» (у співавторстві); методичні рекомендації з тестового контролю якості освіти у ТНЕУ. Сфера наукових інтересів – кредитно-інвестиційна діяльність банків.

 


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207)
Тернопіль, 46020
E-mail: lbl@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Кафедра банківського менеджменту та облікуРозвиток кафедри базується на декомпозиції стратегічної цілі розвитку факультету банківського бізнесу, яка полягає в тому, щоб розвинути та закріпити провідні позиції у західному регіоні країни, спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців, які характеризуються належною компетенцією у сферах банківської діяльності, наявністю практичного досвіду й вмінням вирішувати дослідницькі та практичні задачі, ціннісною орієнтацією, здатністю задовольняти як особисті потреби, так і потреби суспільства.


На кафедрі педагогічні та науково-методичні засади навчального процесу підготовки фахівців приведено у відповідність до сучасних вимог і найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Головна мета кафедри банківського менеджменту та обліку – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які володітимуть усім комплексом необхідних компетенцій у період інтенсифікації інноваційних процесів, значної волатильності фінансових ринків, оновлення бізнес-моделей функціонування банківських установ.


Професорсько-викладацький склад кафедри в своїй роботі фокусується на підвищенні якості людського капіталу як основи добробуту суспільства. Виховання всесторонньо освіченого фахівця фінансово-економічного профілю передбачає акцентування уваги на забезпеченні безперервності навчального процесу на основі управління знаннями.

Кафедра банківського менеджменту та обліку здійснює фундаментальний, ґрунтовний процес нагромадження знань як у вигляді форм аудиторного навчання, так і за рахунок самостійного підвищення рівня знань і кваліфікації.

Магістерська програма

Враховуючи важливість управлінської спрямованості магістерської підготовки, кафедра банківського менеджменту та обліку здійснює підготовку фахівців для вітчизняного фінансового сектору за магістерською програмою «Банківський менеджмент».

Зміст навчального процесу базується на використання сучасних досягнень розвитку банківської діяльності на ринку фінансових послуг. Крім того, враховуючи глобалізацію та мобільність навчального процесу, перелік варіативних навчальних дисциплін в більшості узгоджується з навчальними планами європейських вищих навчальних закладів, зокрема провідних польських економічних університетів у Кракові та Познані.

При вивченні дисциплін магістерської програми «Банківський менеджмент» студенти:

  • оволодіють навиками управління фінансами банку у відповідності до вимог Базельського комітету банківського нагляду та сучасної міжнародної банківської практики;

  • розширять спектр знань технологій та практик HR-менеджменту (управління людськими ресурсами) у банківській сфері;

  • матимуть змогу використовувати на практиці прийоми та методи портфельного інвестування;

  • отримають навики здійснення інтернет-трейдингу фінансовими інструментами та розробки алгоритмів автоматизації торгівлі цінними паперами на українському та міжнародних фондових ринках;

  • засвоять методи ризик-менеджменту банківських операцій, в тому числі на основі VaR-методології RiskMetrics;

  • отримають комплексний масив знань щодо інструментарію продажу банківських продуктів з врахуванням сучасних досягнень біхевіоріальних фінансів.

У навчальному процесі активно застосовуються сучасні освітні технології, зокрема проведення тренінгу щодо користування автоматизованою банківською системою Б2, заняття щодо здійснення операцій з цінними паперами в торговельно-інформаційній системі Quik, розв’язування ділових кейсів згідно міжнародних освітніх програм з банківської справи та фінансів.

 

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207)
Тернопіль, 46020

Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Е-mail: bmotneu@ukr.net
Наш персональний сайт: bmo.ucoz.ua


 

Професорсько-викладацький колектив

Луців Богдан Любомирович

Луців Богдан Любомирович 
Завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку, д.е.н., професор.
 
У вищій школі працює з лютого 1990 року. У вересні 2005 р. захистив докторську дисертацію, а 08.06.2006 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України отримав диплом доктора економічних наук зі спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит”.

Б.Л. Луців понад шість років очолював колективи кафедр грошового обігу і кредиту та банківських інвестицій і обліку, був директором (деканом) факультету банківського бізнесу. У грудні 2005 р. призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Після захисту докторської дисертації підготував 15 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: 13 наукових статей у фахових виданнях; два навчальних посібники «Інвестиційна політика банків», «Інвестування» (у співавторстві); методичні рекомендації з тестового контролю якості освіти у ТНЕУ. Сфера наукових інтересів – кредитно-інвестиційна діяльність банків.

Андрушків Тарас Ігорович

Андрушків Тарас Ігорович
 
Посада:  доцент
Наукова ступінь:  кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми розвитку іпотечного кредитування, управління кредитно-інвестиційним портфелем банку.
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207)
Тернопіль, 46020 
 
Е-mail: t.andrushkiv@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: 3207
 


Довгань Жанна Миколаївна

Довгань Жанна Миколаївна
 

Посада:   професор
Наукова ступінь:  доктор економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми фінансової стійкості банківської системи України, фінансовий менеджмент банку
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207)
Тернопіль, 46020
Е-mail:  zh.dovhan@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет:  Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Кравчук Ігор Святославович

Кравчук Ігор Святославович
 
Посада: доцент
Наукова ступінь:  кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів:  проблеми діяльності банківських установ на ринку фінансових інструментів
Адреса:  Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
E-mail:  i.kravchuk@tneu.edu.ua

Литвин Надія Богданівна

Литвин Надія Богданівна
 

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми інформаційного забезпечення діяльності банківських установ, вдосконалення фінансової звітності банківських установ
Адреса: Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
E-mail: n.lytvyn@tneu.edu.ua
 
Сас Богдана Богданівна

Сас Богдана Богданівна
 


Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми розвитку проектного фінансування, інвестиційна діяльність банківських установ
Адреса: Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
E-mail: b.sas@tneu.edu.ua 
Сенів Богдан Григорович

Сенів Богдан Григорович
 

  Посада: доцент
  Наукова ступінь: кандидат економічних наук
  Коло наукових інтересів: проблеми удосконалення інноваційного процесу, кредитування реального сектору економіки
  Адреса: Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
  Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
  E-mail: b.seniv@tneu.edu.uaСпяк Галина Іванівна

Спяк Галина Іванівна
 
Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку в банківських установах
Адреса: майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
E-mail: h.spiak@tneu.edu.ua


Ткачук Василь Онуфрійович

Ткачук Василь Онуфрійович
 


Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми маркетингової діяльності банківських установ
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020 
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13203#)
E-mail: v.tkachuk@tneu.edu.ua


 
Тимків Андрій Олександрович

Тимків Андрій Олександрович
 

  Посада: старший викладач
  Наукова ступінь: кандидат економічних наук
  Коло наукових інтересів: проблеми управління банківськими ризиками, невизначеність економічних процесів
  Адреса:  Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
  Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
  E-mail: a.tymkiv@tneu.edu.ua