Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Бруханський Руслан Феоктистович
Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі стратегічного управління
Телефон: +38 (0352) 47-50-79; 47-50-50*12-221 
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua

 

 

Народився 2 травня 1974 року у м. Тернополі. В 1991 році закінчив ЗОШ №20 м. Тернополя, 1995 році – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

Стаж роботи у ТНЕУ – з 1995 року на посадах стажиста-дослідника, викладача, старшого викладача, доцента, заступника декана.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи", здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм ДПА в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Сертифікований менеджер  (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Присвоєно вчене звання доцента  (2006 р.). Заступник декана факультету аграрної економіки і менеджменту (2006-2009 рр.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). ВАК України видано додаток до диплому доктора філософії, Ph.D (2008 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.), Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи  Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу (з 2013 р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з напряму підготовки «Облік і аудит» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professoinal accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.).

Нагороджений медаллю "За гідність і патріотизм" (2015 р.).

Протягом професійної діяльності відзначений 33 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.

За період наукової роботи опубліковано 271 науково-методичних праць, в тому числі 8 монографій; 20 навчальних посібників, з них 4 – рекомендованих Міністерством освіти і науки України; 147 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, в тому числі 39 – у фахових виданнях України, 24 – у зарубіжних; 86 навчально-методичних праць; взяв участь у 93 наукових конференціях, в тому числі 68 – міжнародних; отримано 3 патенти на винаходи.


Основні публікації:

1. Бруханський Р.Ф. Сучасні вимоги і параметри обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств України / Р.Ф. Бруханський // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012 р. – Випуск 4 (14). – С. 217-221.

2. Бруханський Р.Ф. Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного характеру / Р.Ф. Бруханський // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012 р. – Випуск 8 (34). – С. 267-270.

3. Бруханський Р.Ф. Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту / Р.Ф. Бруханський // Облік і фінанси АПК. Науково-виробничий журнал. – 2012 р. – № 3 (57)`2012. – С. 23-27.

4. Бруханський Р.Ф. Модернізація обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств / Р.Ф. Бруханський // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 1. – 358 с. (С. 21-34).

5. Бруханський Р.Ф. Проблеми застосування судово-бухгалтерських експертиз в Україні / Р.Ф. Бруханський // The genesis of genius. The international Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers (Geneva (Switzerland), January 31, 2014) – Geneva, 2014. – Vol-2, S. 224-227.

6. Бруханський Р.Ф. Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку / Р.Ф. Бруханський // Бізнес Інформ. Науковий журнал. – 2014. – № 7 (438). – С. 220-225.

7. Бруханський Р.Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект / Р.Ф. Бруханський // Облік і фінанси. Науково-виробничий журнал. – 2014 р. – № 3 (65)`2014. – С. 15-20.

8. Бруханський Р.Ф. Стратегічний управлінський облік на основі ланцюжка вартості: теоретичні аспекти / Р.Ф. Бруханський // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2014. – Vol. II(6), Issue 36. – P. 16-19.

9. Бруханский Р.Ф. Стратегический учет в среде бухгалтерского учета / Р.Ф. Бруханский // Вестник Брестского государственного технического университета. Экономика. Научно-теоретический журнал. – 2014 р. – № 3 (87). – С. 34-37.

10. Бруханський Р.Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / Р.Ф. Бруханський, Н.В. Железняк, І.П. Хомин; за наук. ред. Р.Ф. Бруханського. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 452 с.

11. Бруханський Р.Ф. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект / Р.Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 8. – С. 18-28.

12. Бруханський Р.Ф. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах / Р.Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 9. – С. 27-36.

13. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Р.Ф. Бруханський, О.П. Скирпан – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2014. – 444 с.

14. Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 384 с.

15. Бруханський Р.Ф. Передумови та причини виникнення стратегічного управлінського обліку / Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension Collective monograph Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. 132. (P. 37-44).

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

 

 

«Серед усіх скарбів людства
знання є найціннішим,
тому що воно не може бути
ні вкраденим, ні загубленим,

ні знищеним»

 

Дорогі студенти!

Ви стали частиною багатотисячної родини ТНЕУ – визнаного центру науки, пізнання і духовності, флагмана економічної освіти України.

Перегорнувши чергову сторінку своєї біографії, Ви здобули почесний  статус студента. Це абсолютно новий рівень ставлення до себе і суспільства.

Навчання в університеті покладає на Вас велику відповідальність. Сподіваюсь, що Ви наполегливо оволодіватимете знаннями, утверджуватимете високу духовність, поважатимете традиції й звичаї нашого університету, сформовані не одним поколінням студентів і науковців. Саме в цю чудову пору життя – студентські роки – Ви знайдете професійні знання, мудрих наставників і справжніх друзів.

Бажаю Вам повною мірою скористатися тими можливостями, які пропонує наш університет, здобути висококласну освіту і знайти своє місце в житті. Нехай студентська юність подарує Вам багато приємних спогадів, а стіни нашого славного університету стануть для Вас рідними.

  

Завідувач кафедри обліку та

економіко-правового забезпечення

агропромислового бізнесу                                                                            Р.Ф.  Бруханський

 

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу є ровесником Тернопільського національного економічного університету, одним із фундаторів його славної історії.

За понад 45-річну історію розвитку колектив кафедри вміло поєднав класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання; індивідуальний підхід до кожного студента; реалізацію європейських норм і стандартів в освіті; адаптацію навчальних планів до вимог регіональної економіки; організаційно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу; програми обміну та стажування студентів за кордоном; сприяння активному дозвіллю студентів.

Науковцями кафедри опубліковано понад дві сотні підручників, навчальних посібників, монографій, що широко визнані в наукових колах і знайшли своє місце серед економічної літератури бібліотечних фондів не лише України, але й інших країн світу. Створено базу електронних підручників, навчальних посібників і контролюючих програм. Підготовлено і розміщено на Web-порталі університету всю навчально-методичну документацію. Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій 3-х всеукраїнських наукових журналів.

Колективом кафедри налагоджено співпрацю з більшістю вищих економічних і аграрних навчальних закладів України. Викладачі кафедри пройшли стажування в університетах Великої Британії та Польщі.

 

Ми пропонуємо унікальну можливість поєднання економічних і юридичних знань, що є реальною перевагою працевлаштування в Україні.

 

Серед еліти випускників кафедри: Президент України; Голова адміністрації Президента України; Міністр сільського господарства і продовольства України; заступники Міністрів галузевих міністерств України; голови обласних, районних і селищних рад; голови або заступники обласних і районних державних адміністрацій; міський голова Тернополя; начальник обласного управління Національного банку України; заступники голів обласних державних податкових адміністрацій; керівники районних державних податкових адміністрацій; начальники управлінь регіональних митниць; начальники відділів регіональних управлінь Державної фінансової інспекції України; керуючі обласними відділеннями провідних банків України; доктори економічних наук, професори; кандидати економіних наук, доценти; завідувачі кафедр, декани ВУЗів України; володарі ґрантів Президента України; стипендіати Кабінету Міністрів України; директори, менеджери, головні бухгалтери провідних підприємств України; представники іноземних компаній в Україні; власники малого і середнього бізнесу; аудитори; експерти; меценати.

 

Асоціація успішних випускників кафедри сприяє у працевлаштуванні.

 

Адреса кафедри:

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (2 корпус ТНЕУ, к.2116)

Тел.: +38 (0352) 47-50-50*12-221

E-mail: kafedra_oapv@ukr.net

 

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

 

Кафедра забезпечує якісну підготовку фахівців
за освітнім ступенем:

 
бакалавр:
спеціальність - Облік і оподаткування
освітня програма: Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
напрям підготовки - Економіка підприємства
фахове спрямування: Оцінка землі та нерухомого майна (2, 3 курс)
 
спеціаліст:
напрям підготовки - Облік і аудит
фахове спрямування: Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
 
магістр:
спеціальність - Облік і оподаткування
освітня програма: Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
спеціальність - Економіка
освітня програма: Прикладна економіка
 
    До приймальної комісії необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів:
   1) українська мова та література;
   2) історія України;
   3) іноземна мова або математика або географія.
  
    Для практикуючих бухгалтерів наша кафедра спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інститутом обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України пропонує унікальну можливість підвищення кваліфікації за Програмою сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant).
    За результатами навчання учасники програми отримують:
    1. Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (Сертифікат САРА (Certified Agricultural Professional Accountant);
    2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.
 
  Для динамічного засвоєння першокурсниками загальної філософії та основних історичних тенденцій становлення і розвитку бухгалтерського обліку колективом кафедри створено Міні-музей «Історія обліку і контролю».
  

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

 Міні-музей "Історія обліку"
 
  Більшість наших студентів є членами наукової студентської секції кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу «Учні Луки Пачоллі». Члени секції проводять наукові семінари, пізнавальні квести, студентські наукові конференції.

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Студентська наукова секція кафедри "Учні Луки Пачолі"
  
  Доброю традицією кафедри є проведення виїзних наукових семінарів у провідних підприємствах Тернопільської області.

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

 Наші студенти і викладачі у корпорації "Агропродсервіс"
 
  Здобувши належний рівень теоретичних знань, наші студенти мають можливість отримати практичні навики роботи за фахом, спілкуючись з представниками аграрного бізнесу і державних контролюючих органів.

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

 Зустріч з провідним державним інспектором Державної фінансової інспекції в Тернопільській області
 
   З метою формування висококласних фахівців колективом кафедри забезпечено функціонування сучасних структурних підрозділів:
  Тренінг-центр «Облікова документація», в межах якого студентам надається реальна можливість власноручного заповнення повного комплексу облікових і звітних документів сучасного підприємства;

  

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами 

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами 

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Ділова гра "Віртуальний бізнес"
 
Тренінг-лабораторія «1С-бухгалтерія», функціональною метою діяльності якої є поглиблення практичних навиків роботи студентів у автоматизованій системі обліку і звітності.

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Студенти експериментують з новим програмним забезпеченням обліку
 
  Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу повною мірою використовує спектр своїх ділових та наукових партнерів для формування баз проходження практики студентів і забезпечення працевлаштування наших випускників у провідних агропромислових підприємствах Західного регіону України.
   Особливою популярністю серед наших студентів користуються пропоновані колективом кафедри програми міжнародного обміну студентів.

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами


Студенти кафедри на стажуванні у:
 
     Німеччині (APOLLO e.V)
          
               Швейцарії (Agroimpuls)
                    
                         Великобританії (HOPS)
                      
                                        США (Work&Travel)

Активне дозвілля студентів

 

Активне дозвілля студентів є одним із визначальних елементів забезпечення ефективності навчального процесу. Власне тому пріоритети виховної роботи кафедри спрямовані на духовний і моральний розвиток особистості студентів, формування їх соціальної активності й фізичного вдосконалення.

 

Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів Активне дозвілля студентів

Активне дозвілля студентів Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів

Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів

Спортивні і розважальні заходи кафедри для наших студентів

 

Наші студенти як представники гіперактивної молоді ХХІ століття надають перевагу здоровому способу життя. Більшість з них свій вільний час присвячують заняттям спортом. Центр фізичної культури і спорту ТНЕУ пропонує до послуг студентів наступні секції:

 

1. Фанк-аеробіка       

2. Танцювальна аеробіка  

3. Степ-аеробіка        

4. Стренфлекс  

5. Баскетбол

6. Волейбол      

7. Гандбол

8. Боротьба греко-римська        

9. Боротьба вільна    

10. Боротьба дзю-до 

11. Боротьба самбо   

12. Настільний теніс 

13. Шахи

14. Пауерліфтинг      

15. Футбол

16. Лижні перегони   

17. Плавання    

18. Спортивний туризм     

19. Армспорт    

20. Важка атлетика  

21. Велоспорт   

22. Бокс   

23. Атлетична гімнастика

24. Веслування 

25. Біатлон       

26. Сноуборд    

27. Легка атлетика   

28. Регбі

 

Для бажаючих отримати офіцерське звання функціонує Центр підготовки офіцерів запасу, створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 26.06.2005 року відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та Міністерства оборони України  від 20.06 2005 р. № 400192 з метою проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів ТНЕУ.

 

Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу не залишає поза увагою і наших випускників. Більшість з них працевлаштовуються в межах заключених кафедрою угод про надання першого робочого місця. Найкращих випускників ми рекомендуємо для навчання в аспірантурі, а пізніше і в докторантурі ТНЕУ.

 

Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів

Активне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентівАктивне дозвілля студентів


Всі наші студенти забезпечені місцями у гуртожитках (2-3 містні кімнати). Відстань від гуртожитку до навчального корпусу складає всього 150 метрів.

 

До послуг наших студентів:

Фізкультурно-оздоровчий комплекс;

Бібліотека: абонемент навчальної літератури; абонемент художньої літератури; абонемент наукової літератури; абонемент періодичних видань; читальний зал для студентів; читальний зал іноземної літератури; читальний зал електронних ресурсів;

Санаторій-профілакторій;

Студентські їдальні, буфети, кафе;

База відпочинку ТНЕУ в Карпатах

 

Ми горді нашими студентами, які є не лише розумними і здібними, а й безмежно талановитими. Зокрема, студентка нашої кафедри Сніжана Радик лише переступивши поріг нашого університету, написала вірш, присвячений колективу кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу:

 

Облік і правове забезпечення

Практично важливі – без заперечення.

Навички, вміння, здобуті знання

В житті потребуються чи не щодня:

Знати рахунки, звести баланс,

Всі розрахунки, зарплата, аванс,

Розрахувати прибутки, затрати,

Усі надходження, вигоди, втрати;

Ще й  посилаючись на документи,

Що не завжди знають навіть агенти.

Бухгалтер координує усе підприємство,

Фірму, компанію навіть агентство;

Обов’язки знає, закони із права.

Важлива у світі бухгалтерська справа!

 

Більшості наших випускників ми забезпечуємо можливість членства у професійних об’єднаннях фахівців з економіки, зокрема Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України:

 • затверджена Методичною радою з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики і продовольства України;
 • погоджена Міністерством освіти і науки України та його інститутом інноваційних технологій і змісту освіти;
 • підтримана Євразійською радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (регіональною групою Міжнародної федерації бухгалтерів).
Для практикуючих бухгалтерів наша кафедра спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інститутом обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України пропонує унікальну можливість підвищення кваліфікації.

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу є офіційним провайдером Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant):

 • перша і єдина в Україні галузева програма підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів агропромислових підприємств;
 • побудована на міжнародних принципах обліку та звітності;
 • ліцензована Міністерством освіти і науки України;
 • затверджена Міністерством аграрної політики України;
 • отримала позитивну оцінку Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (регіональна група Міжнародної федерації бухгалтерів);
 • визнана МГО «Рада незалежних бухгалтерів і аудиторів»;
 • схвалена Постановою Президії Національної академії аграрних наук України.

 Комплекс тренінгів за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant) проводять сертифіковані науковці кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, серед яких виключно доктори і кандидати економічних наук.

За результатами навчання учасники програми CAPА (Certified Agricultural Professional Accountant) проходять незалежне тестування за участі Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа».

При успішному складанні тестів за всіма напрямами учасники програми CAPА отримують:

1.  Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (Сертифікат САРА (Certified Agricultural Professional Accountant);

2.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Учасники програми набувають членства у Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

 

За додатковою інформацією звертайтесь:

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

+38 (0352) 47-50-50*12221

Деканат факультету аграрної економіки і менеджменту

+38 (0352) 47-50-66

Приймальна комісія ТНЕУ

+38 (0352) 47-50-60

 

Професорсько-викладацький колектив

Бруханський Руслан Феоктистович (Brukhanskyi Ruslan)

Бруханський Руслан Феоктистович (Brukhanskyi Ruslan)Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі стратегічного управління
Кількість публікацій: 271
Телефон: +38 (0352) 47-50-79; 47-50-50*12-221
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
                                                      Кабінет: 1305, 2120, 2116

Язлюк Борис Олегович (Yazlyuk Borys)

Язлюк Борис Олегович (Yazlyuk Borys)
Посада: професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу
Кількість публікацій: 108
Телефон: +38 (0352) 47-50-66, 47-50-50*12-294
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Пархомець Микола Кирилович (Mykola Parhomets)

Пархомець Микола Кирилович (Mykola Parhomets)
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: механізм сталого розвитку продуктових підкомплексів АПК, спеціалізація, концентрація, вертикальна інтеграція, підвищення  конкурентоспроможності галузей АПК, організаційно-економічні засади інноваційного розвитку агропромислового бізнесу
Кількість публікацій: 283
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116


 
Пуцентейло Петро Романович (Petro Putsenteіlo)

Пуцентейло Петро Романович (Petro Putsenteіlo)
Посада: професор кафедри, заступник декана з наукової роботи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення аграрного бізнесу, напрями оптимізації управління бізнесом, продовольча і екологічна безпека, аграрна економіка і політика, державна підтримка, охорона навколишнього середовища
Кількість публікацій: 162
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Е-mail: p.putsenteilo@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Чорна Неля Петрівна (Nelia Chorna)

Чорна Неля Петрівна (Nelia Chorna)
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження особливостей розвитку сфери виробництва продуктів харчування та еколого-економічних проблем
Кількість публікацій: 75
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: n.chorna@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115


Палюх Микола Степанович (Mykola Palyukh)

Палюх Микола Степанович (Mykola Palyukh)
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: методологія і організація обліку і контролю на підприємствах різних форм власності і господарювання
Кількість публікацій: 232
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: m.paliukh@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Белова Ірина Михайлівна (Iryna Belova)

Белова Ірина Михайлівна (Iryna Belova)
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: організація управлінського обліку та аналізу в галузі рослинництва
Кількість публікацій: 90
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: i.belova@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Завитій Ольга Петрівна (Olga Zawytij)

Завитій Ольга Петрівна (Olga Zawytij)Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: доходи і витрати у системі фінансового та управлінського обліку
Кількість публікацій: 60
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116Забчук Володимир Дмитрович (Volodymyr Zabchuk)

Забчук Володимир Дмитрович (Volodymyr Zabchuk)
Посада: викладач кафедри
Наукові інтереси: використання комп’ютерних технологій обліку та аналізу в системі управління підприємством
Кількість публікацій: 45
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: v.zabchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Гуменюк Олена Олексіївна (Olena Gumenyuk)

Гуменюк Олена Олексіївна (Olena Gumenyuk)
Посада: доцент кафедри, заступник декана
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: аналіз господарської діяльності, формування регіональної інфраструктури аграрного ринку
Кількість публікацій: 57
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: olena.humeniuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Дідоренко Тетяна Василівна (Tetyana Didorenko)

Дідоренко Тетяна Василівна (Tetyana Didorenko)
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: облік і аудит в агропромислових підприємствах
Кількість публікацій: 53
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: t.didorenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Горлачук Микола Анатолійович (Mykola Gorlachuk)

Горлачук Микола Анатолійович (Mykola Gorlachuk)
Посада: доцент кафедри, докторант
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: економічна циклічність, проблеми формування і функціонування аграрного ринку
Кількість публікацій: 95
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: m.horlachuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115

Баглей Ростислав Романович (Rostyslaw Baglei)

Баглей Ростислав Романович (Rostyslaw Baglei)
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: принципи корпоратизації в АПК
Кількість публікацій: 41
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: r.bahlei@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115

Уніят Людмила Миколаївна (Lyudmyla Uniyat)

Уніят Людмила Миколаївна (Lyudmyla Uniyat)Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: ефективність агропромислового виробництва; концентрація, спеціалізація, інтеграція та інвестування складових АПК
Кількість публікацій: 59
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: l.uniiat@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115


Горлачук Олексій Анатолійович (Oleksiy Gorlachuk)

Горлачук Олексій Анатолійович (Oleksiy Gorlachuk)
Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукові інтереси: ціновий механізм і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію
Кількість публікацій: 34
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: o.horlachuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115
 
Романишин Ольга Василівна (Olha Romanyshyn)

Романишин Ольга Василівна (Olha Romanyshyn)
Посада: викладач кафедри
Наукові інтереси: підвищення  економічної ефективності виробництва продукції тваринництва, сучасний стан та функціонування ринку м`яса в Україні.
Кількість публікацій: 12
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: o.romanyshyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115