Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр

Дата: 9-02-2016, 11:09

Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центрКам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр створено 14 червня 2000 року для практичної реалізації положень навчального комплексу «Смотрич», до якого згідно із наказом міністра освіти і науки України № 202 від 14 червня 2000 року увійшли Тернопільська академія народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільський індустріальний технікум (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж).

Метою створення навчального комплексу «Смотрич» наказом визначено втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр розташовано на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним коледжем. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 Тернопільський національний економічний університет орендує для навчально-консультаційного центру аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв. м. для організації навчального процесу у другій половині дня.

Навчально-консультаційний центр сприяє випусковим кафедрам Тернопільського національного економічного університету у наданні освітніх послуг щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У травні 2009 року центр успішно пройшов процедуру акредитації освітньої діяльності, у наслідок чого Міністерством освіти і науки України продовжено на 10 років ліцензію на підготовку фахівців за означеними спеціальностями.

Навчальний процес у навчально-консультаційному центрі побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами, загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет тощо.Директор Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центру

Дата: 26-11-2011, 11:46

Директор Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центруПОНОМАРЧУК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Завідувач економічного відділення Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, директор Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центру Тернопільського національного економічного університету

Викладач-методист вищої категорії, відмінник освіти України.

Нагороджена срібною медаллю ВДНГ СРСР, почесними знаками і грамотами ВЦРПС.

У 1976 році закінчила Львівський політехнічний інститут, за фахом інженер-економіст,

у 1996 році - Міжнародний центр дистанційного навчання "ЛІНК" за спеціальністю "Менеджмент", у 2004 році - Тернопільський національний економічний університет, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Наукові інтереси: Маркетинговий менеджмент освітніх послуг, менеджмент туризму, інноваційний менеджмент.

Основні наукові публікації:

1. Пономарчук Н.С., А.А. Андреев. Эволюция и топология бизнес-структур. Винница-Симеиз, Сборник трудов международной научно-технической конференции «Приборостроение – 2000. – 2000. – С.122-126.
2. Пономарчук Н.С., А.А. Чорний. Безперевна освіта як умова підготовки нової генерації фахівців туристської. Київ – НПЦ «Перспектива», Наукові записки «Психолого-педагогічні проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців сфери туризму в умовах неперервної освіти». – Том 2. – 2001. – С.47-51.
3. Пономарчук Н.С., А.А. Андреев, А.А. Чорний. Методология оценки эффективности функционирования подсистем сложной системы. Винница-Симеиз, Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. – 2001.– С.164-166.
4. Пономарчук Н.С., А.А.Чорний. Маркетинговый менеджмент как алгоритм профессиональной подготовки специалистов туристической сферы. Винница-Симеиз, Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту.– 2001.– С.340-345.
5. Пономарчук Н.С., А.А. Чорний. Деловая игра «Маркетинговые исследования «Малахитовой шкатулки». Черкаси - ЧІТІ, Теорія і практика перебудови економікм (збірник наукових праць).–  2001. – С.310-312.
6. Пономарчук Н.С. Маркетинговий менеджмент освітніх послуг у трансформованому світі праці. Тернопіль: «Економічна думка», Вісник Тернопільської академії народного господарства. – №7/3. – 2002.– С.248-252.
7. Пономарчук Н.С., А.А. Чорний. Портфельний  аналіз освітніх послуг. Львів – ВНУ «Львівська політехніка», Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції. – 2002. – С.303-304.
8. Пономарчук Н.С., А.А. Андреев, А.А. Черный. Прогнозирование динамики функционирования экономических структур на базе пррименения физических методов. Винница-Каменец-Подольський, Сборник трудов международного симппозиума «Наука и предпринимательство».– 2003. – С.150-152.
9. Пономарчук Н.С., А.А. Черный. Деловая игра «Расстановка кадров». Винница-Каменец-Подольський, Сборник трудов международного симппозиума «Наука и предпринимательство». – 2003. – С.286-288.
10. Пономарчук Н.С. Формування господарського портфеля освітніх послуг. Львів – ВНУ «Львівська політехніка», Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №472. – 2003. – С.502-506.
11. Пономарчук Н.С. Реалізація ступеневої освіти з огляду потреб регіонального ринку праці. Тернопіль: ТОВ «Поліграфіст», Тези доповідей науково-практичної конференції «Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі». – 2004. – С.41-43.  
12. Пономарчук Н.С. Використання  SWOT-аналізу для просування освітніх послуг на регіональному ринку. Тернопіль – ТНЕУ, Економічний аналіз.  Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 4. – 2009. – С.62-64.  
13. Пономарчук Н.С., В.С. Травінський. Менеджмент туризму і економіка знань – стратегічні пріоритети інноваційного розвитку. Тернопіль - Економічна думка, «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення». Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. - Видання 2. – 2010. – С. 393-397.
14. Пономарчук Н.С. Реалії та перспективи в’їзного туризму в контексті європейського досвіду. Тернопіль. – ТНЕУ, Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції  «Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейський країн, що розвиваються». – 17-18 червня 2010 р. – С.170-173.
15. Пономарчук Н.С. Аналіз окремих результатів реформування національної системи вищої освіти. Тернопіль – ТНЕУ, Економічний аналіз.  Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 8, частина І. – 2011. – С.300-301.
16. Пономарчук Н.С. Менеджмент освітніх послуг в туристській сфері. Тернопіль - Економічна думка, Збірник наукових праць кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету, березень, 2013 (в друці)Характеристика діяльності Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центру

Дата: 26-11-2011, 11:32

Характеристика діяльності Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центруЗ метою координації діяльності закладів освіти для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу наказами міністра освіти і науки України № 201 та 202 від 14 червня 2000 року створено навчальний комплекс "Смотрич" у складі Тернопільської академії народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільського індустріального технікуму (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж) та структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства – навчально-консультаційний центр у м. Кам'янець-Подільський, розміщений на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним технікумом. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 навчально-консультаційний центр орендує  аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв.м. для організації навчального процесу у другій половині дня.

Окрім означених наказів міністерства освіти і науки України центр діє на підставі статуту Тернопільського національного економічного університету та положення про Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр. Відповідно до означених документів центр не має статусу юридичної особи.

Згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України положенням про навчальний комплекс "Смотрич", метою його діяльності є втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання та на основі тісної інтеграції навчання з наукою і виробництвом. Реалізація означеної мети передбачає виконання комплексу завдань, серед яких:
•    розробка і впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за спорідненими спеціальностями навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що передбачає відбір і зарахування для навчання в  навчальні заклади IІІ-IV рівнів акредитації молоді без відпрацювання на виробництві;
•    організація підготовки спеціалістів з числа відібраних випускників навчальних закладів комплексу терміном не більше 4 роки;
•    взаємне погодження планів підготовки фахівців освітніх рівнів молодший "спеціаліст" та "бакалавр";
•    підвищення ефективності використання матеріальної бази навчальних закладів та її зміцнення;
•    підготовка і перепідготовка кадрів на базі комплексу;
•    координація і впровадження наукових та дослідницьких розробок з актуальних питань виробництва, економіки та управління, апробація нових розробок.

Навчально-консультаційний центр надає освітні послуги щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "спеціаліст" за спеціальностями "Фінанси", "Банківська справа" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Згідно ліцензії АВ № 328977 від 24.07.2007 р., виданої Тернопільському національному економічному університету, для Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центру виділено ліцензійний обсяг підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси» - 100 осіб, за спеціальністю «Банківська справа» - 30 осіб, за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» -30 осіб освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст».

Характеристика діяльності Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центруНавчальний процес у навчально-консультаційному центрі ТНЕУ побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет, тощо.

Перспективними напрямами діяльності центру є:
•    розвиток матеріально-технічної бази, зокрема придбання комп’ютерної техніки та ремонт аудиторного фонду;
•    поліпшення інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розширення доступу студентів коледжу та центру до мережі Інтернет;
•    розширення спектру освітніх послуг (перепідготовка фахівців та підготовка фахівців за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі";
•    поліпшення комунікаційних зв'язків у навчальному процесі шляхом створення філій випускових кафедр;
•    розвиток наукової діяльності професорсько-викладацьких та студентських складів Тернопільського національного економічного університету та Кам’янець-Подільського індустріального коледжу шляхом проведення наукових семінарів та науково-практичних конференцій на базі Навчального комплексу «Смотрич» із залученням представників провідних підприємств та установ Хмельницької області.